แถลงจัดวิ่งการกุศลทหารผ่านศึกพิษณุโลก RUN FOR VETERRA 2020

1239

 

สมาคมทหารผ่านศึกพิษณุโลก เชิญวิ่งการกุศลทหารผ่านศึกพิษณุโลก RUN FOR VETERRA 2020 เพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกสมาคมทหารผ่านศึกพิษณุโลก ที่พิการและทุพพลภาพ เจ็บป่วย และเป็นทุนการศึกษาให้กับ บุตร ธิดาของทหารผ่านศึก

ที่ห้องประชุมสภาเกษตรกร ศาลากลาง ชั้น 7 จ.พิษณุโลก พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ ประธานที่ปรึกษา สมาคมทหารผ่านศึกพิษณุโลก พล.ท.พิสุทธิ์ศักดิ์ ร้อยเอก อุบล พุทธรักษ์ นายกสมาคมทหารผ่านศึกพิษณุโลก  พ.อ.เอี่ยม เนตรคง  อุปนายกสมาคม  พ.ต.วิเชียร ดิษมา รองนายกสมาคมทหารผ่านศึกพิษณุโลก พร้อมคณะกรรม ร่วมแถลงข่าว การจัดงานการกุศล เพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกสมาคมทหารผ่านศึกพิษณุโลก ที่พิการและทุพพลภาพ เจ็บป่วย และเป็นทุนการศึกษาให้กับ บุตร ธิดาของทหารผ่านศึก  ซึ่งในพื้นที่ จ.พิษณุโลก มีสมาชิกสามัญ จำนวน 1,320 คน สมาชิกวิสามัญ จำนวน 11,000 คน  โดยสมาคมทหารผ่านศึกพิษณุโลก ได้จัดงานวิ่งเพื่อการกุศล หรือ วิ่งเพื่อทหารผ่านศึกพิษณุโลก RUN FOR VETERRA 2020 ขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2563 บริเวณสวนสุขภาพ  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก

สำหรับเส้นทางวิ่งจะแบ่งเป็น 2 ระยะ  คือ ระยะ 3.5 กิโลเมตร และระยะ 10.5 กิโลเมตร  เริ่มจุด STARTและ จุด FINISH ที่สวนสุขภาพ  และมีการแบ่งอายุผู้เข้าแข่งขันวิ่งการกุศลในครั้งนี้  ประชาชนทั่วไป อายุ 19-29 ปี  อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี อายุ 50-59 ปี และอายุ 60 ปี ขึ้นไป  โดยเสียค่าสมัคร คนละ 500 บาท  ส่วนผู้สมัครอายุ ต่ำกว่า 18 ปี หรือเป็นผู้พิการ เสียค่าสมัครเพียง 350 บาท แต่ไม่มีถ้วยรางวัล  ส่วน VIP ตั้งแต่เสียค่าสมัคร 1,000 บาท วิ่งได้ทุกระยะ ซึ่งมีการแบ่งผู้แข่งขันประเภทหญิงและชายนอกจากนั้นผู้พิการสามารถสมัครร่วมวิ่งการกุศลครั้งนี้ได้อีกด้วย

ส่วนการเปิดรับสมัคร ทางสมาคมทหารผ่านศึกพิษณุโลก ได้เปิดรับตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. ถึง 31 ธันวาคม 2562 สามารถสมัครทางคิวอาร์โค้ด หรือ เข้าไปที่  http://www.thaisporthup.com/event/RunForVeteran.html  โดยทางสมาคมทหารผ่านศึกพิษณุโลก ได้เตรียมความพร้อม ทั้งสถานที่ เส้นทางการแข่งขั้นภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ในเรื่องความปลอดภัย ซึ่งจะใช้ทีมรถแข่งจักรยานอาชีพถีบนำขบวนวิ่ง พร้อมชุดดูแลปฐมพยาบาลหากมีการบาดเจ็บหรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพ  นอกจากนั้นยังได้จัดเตรียมที่จอดรถเอาไว้อย่างพอเพียง  โดยเฉพาะเรื่องการเข้าออกค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ซึ่งจะมีการขออนุญาตจากแม่ทัพภาคที่ 3 ในการให้ความสะดวก สำหรับผู้เข้าออกในวันแข่งขันอีกด้วย