สานสัมพันธ์ท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน-เดิน วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ

1004

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการสานสัมพันธ์ท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน-เดิน วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพิษณุโลก


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.30 น สวนสาธารณะบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก และผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 3,500 คน ให้การต้อนรับ


โครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดินวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเจอพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และนำรายได้จากค่าลงทะเบียนโดยไม่หักค่าใช้จ่าย สมภพตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีโอกาสรับการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


โครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดเส้นทางการ เดิน-วิ่ง เริ่มจากสวนสาธารณะบึงราชนก ข้ามสะพานสี่แยกอินโดจีน และกลับมาเข้าเส้นชัย บริเวณสวนสาธารณะบึงราชนก ระยะทางรวม 10 กิโลเมตร