พิษณุโลกตรวจกระเช้าปีใหม่ เน้นเลือกซื้อกระเช้าสุขภาพลด หวาน มัน เค็ม

172

 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค จ.พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่การค้าภายใน ออกตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในกระเช้าของขวัญปีใหม่ ป้องกันเอาเปรียบผู้บริโภค พร้อมเน้นย้ำสังเกตฉลากทุกครั้ง พร้อมเชิญชวนเลือกซื้อกระเช้าสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม

วันนี้ ( 27-11-62) ที่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขาพิษณุโลก นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค จ.พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่การค้าภายใน ออกตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในกระเช้าของขวัญปีใหม่ ป้องปรามเพื่อใช้สินค้ามีคุณภาพและปลอดแอลกอฮอล์ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้ประกอบการร้านค้านิยมนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ขนม คุกกี้ นม และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอื่น ๆ จัดลงกระเช้าเพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อไปมอบให้กับผู้ที่เคารพนับถือ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้บริโภค

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดให้ตลอดทั้งเดือนธันวาคม มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในกระเช้าของขวัญ ตามสถานที่จำหน่าย พร้อมกันทั้งจังหวัด ตรวจกระเช้า โดย การเลือกซื้อกระเช้าของขวัญ ผู้บริโภคควรสังเกต สินค้าจะต้องมีฉลากภาษาไทยชัดเจน ถ้าเป็นอาหารต้องมีเลข อย.รับรอง สินค้าจะต้องมีการแสดงวันหมดอายุชัดเจน มีระยะเวลาก่อนหมดอายุ อย่างน้อย 6 เดือน และมีป้ายแสดงราคา และวันที่รับคืน หรือเปลี่ยนสินค้า หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืน จะมีโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท ซึ่งที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจตามร้านต่างๆซึ่งผลการตรวจไม่พบผู้ทำผิด แต่ก็ได้มีการกำชับผู้จำหน่ายในเรื่องคุณภาพสินค้าและป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวอีกว่า สำหรับใรนปีนี้อยากเชิญชวนประชาชนที่เลือกซื้อกระเช้าเป็นของขวัญอยากให้เน้นเป็นกระเช้าสุขภาพ โดยเน้นในเรื่องการ หวาน มัน เค็ม เพราะเป็นปัจจัยที่เสี่ยวต่อโลก ดังนั้นควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นกระเช้าสำหรับของขวัญปีใหม่ในปีนี้