ผลการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562

225

ผลการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562

รางวัลนางนพมาศ ได้แก่ น.ส.ดวงกมล สุขอู๊ด หมายเลข 13
ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

รางวัลรองนางนพมาศ คนที่ 1 ได้แก่ น.ส.วิภาดา เปรมภักดี หมายเลข 11
ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลรองนางนพมาศ คนที่ 2 ได้แก่ น.ส.พิมพ์กา ชื่นชูผล หมายเลข 1
ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลรองนางนพมาศ คนที่ 3 ได้แก่ น.ส.พลอยไพลิน เพชรผล หมายเลข 21
ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลรองนางนพมาศ คนที่ 4 ได้แก่ น.ส.วีริศรา ต้มกลั่น หมายเลข 5
ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

///////////