เทศบาลเมืองอรัญญิกเชิญชวนเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 2562

536

เทศบาลเมืองอรัญญิก เตรียมสถานที่จัดงาน”สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562″ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองอรัญญิก บริเวณริมคลองโคกช้าง ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ในช่วงค่ำคืนวันลอยกระทง วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยเทศบาลเมืองอรัญญิกได้จัดสถานที่ให้ประชาชนได้มาร่วมกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย เวทีรำวงพื้นบ้าน ล้วงไหลุ้นโชค จุดเช็คอินถ่ายรูป จุดลอยกระทงริมคลองโคกช้าง แจกฟรีอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งมีกระทงที่ประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติจำหน่ายภายในงานอีกด้วย

จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมงานและร่วมกันลอยกระทงตามแบบประเพณีไทย ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองอรัญญิก (ริมคลองโคกช้าง) กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป