สรงน้ำสรีระสังขารหลวงตาละมัย

183

 

พุทธศาสนิกชนร่วมสรงน้ำสรีระสังขารพระวรญาณมุนี (หลวงตาละมัย) เกจิดังเมืองพิษณุโลก ซึ่งมรณภาพด้วยโรคประจำตัว ขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

วันที่ 10 พ.ย. ที่ศาลาเทพโลกอุดร วัดอรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก พระครูศรีสุธรรมาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะสงฆ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร และพระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ ได้ทำพิธีขอขมาก่อนประกอบพิธีสรงน้ำสรีระสังขาร พระวรญาณมุนี (หลวงตาละมัย) อายุ 89 ปี อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร และอดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรัญญิก โดยมี พลเอกถนอม  วัชรพุทธ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 พลโทศรชัย  กาญจนสูตร เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนร่วมสรงน้ำสรีระสังขารพระวรญาณมุนีด้วย โดยทางวัดจะเปิดให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำสรีระสังขารจนถึงเวลา 16.00 น.

ทั้งนี้ พระวรญาณมุนี หรือ หลวงตาละมัย ได้มรณภาพด้วยโรคประจำตัว ขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก เมื่อเวลา 05.31 น. วันที่ 8 พ.ย.2562 สิริอายุ 89 ปี 3 เดือน 7 วัน

ทั้งนี้ “หลวงตาละมัย”เป็นพระที่มีวัตรปฏิบัติพระธรรมวินัยของสงฆ์อย่างเคร่งครัด ทำให้มีบุคคลทั่วไปให้ความศรัทธามักจะมีกิจนิมนต์ไปเจิมป้าย ดูฤกษ์ยาม บริษัท ห้าง ร้าน สร้างบ้าน อาคาร โดยเฉพาะน้ำมนต์เชื่อกันว่ามีอิทธิฤทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก พุทธคุณสามารถขจัดปัดเป่าอันตรายทั้งปวง  จึงมีบุคคลระดับเข้าไปขอให้ท่านอาบน้ำมนต์ทั้งข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจนถึงระดับนักการเมืองชื่อดังนายทหารระดับ “บิ๊ก”ทั้งกองทัพบก และกองทัพอากาศ

ประการสำคัญยังได้รับการยอมรับจากพระเกจิอาจารย์ที่มีพรรษาอาวุโสกว่า และมีชื่อเสียงในสายกรรมฐานค่อนข้างแนบแน่น และร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลต่างๆ อยู่เสมอ อาทิ พระราชอุดมมงคล หรือหลวงพ่ออุตมะ พระราชพรหมญาณ หลวงปู่โง่น.โสรโย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เป็นต้น สิ่งหนึ่งที่เป็นวัตรปฏิบัติเคร่งครัด นับตั้งแต่ปี 2515 ไม่เคยขาดกล่าวคือ ในฤดูการทอดกฐินและเข้าพรรษา ท่านจะกลับไปรับกฐินและจำพรรษาที่วัดใหญ่อันเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระพุทธชินราช

จึงนับว่าพระวรญาณมุนี เป็นพระภิกษุที่จรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง มั่นคงต่อการบำเพ็ญตนอยู่ในกรอบของผู้ทรงศีลประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยของสงฆ์ดุจดังคำสั่งสอนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสืบทอดความเป็นศิษย์ตถาคตภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์มายาวนาน 70 พรรษา