จังหวัดพิษณุโลก  จัดพิธีมอบเสื้อพระราชทาน“Bike อุ่นไอรัก” 

8

จังหวัดพิษณุโลก  จัดพิธีมอบเสื้อพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก”  ในส่วนภูมิภาค  จังหวัดพิษณุโลก  ในระหว่างวันที่ 1 -2 ธันวาคม  2561 ที่ศาลาประชาคม  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

วันนี้  (1 ธ.ค 2561) เวลา 07.30 น. ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์   เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก    เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก”  ในส่วนภูมิภาค  จังหวัดพิษณุโลก    โดยมี นายชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวรายงาน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก     เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้สด       เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี  ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  เจ้าหน้าที่อัญเชิญเสื้อยืดพระราชทานเข้าประจำที่  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เข้ายืนประจำจุดเพื่อเป็นสักขีพยานในการรับมอบเสื้อยืดพระราชทาน  ประชาชนเริ่มเข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทาน  ตามบัตรคิว  จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน โดยเปิดรับมอบเสื้อพระราชทานฯ จนถึงเวลา 17.00 น. จังหวัดพิษณุโลก  มีประชาชนสนใจร่วมลงทะเบียนร่วมกิจกรรม “ปั่นอุ่นไอรัก”  รวมจำนวน  8,374 คน  จากเป้าหมายที่ตั้งไว้  11,000 คน  โดยจะมีกิจกรรม “ปั่นอุ่นรัก” ในวันที่ 9 ธันวาคม  2561 ภาคเช้า จะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี  ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโชยน์ทำความสะอาดและบำรุงรักษาต้นไม้  ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาและเวลา 15.00 น. จะร่วมกิจกรรม “ปั่นอุ่นไอรัก” พร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ ใช้เส้นทางปั่นรวมระยะทาง 29 กิโลกเมตร   ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของการรับมอบเสื้อพระราชทานบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07.00 น.  จนถึงขณะนี้มีประชาชนเดินทางมารับมอบเสื้อพระราชทานฯ  เป็นจำนวนมาก  รวม จำนวน  …..2,000…    คน  และในวันที่ 2  ธันวาคม  2561  เปิดให้รับมอบเสื้อพระราชทาน ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

จังหวัดพิษณุโลก  จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฯ  จำนวน  8,374 คน  มารับมอบเสื้อยืดพระราชทานฯ  ในวันพรุ่งนี้วันที่  2  ธันวาคม  2561  ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  – 17.00 น.  ที่บริเวณศาลาประชาคม  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยนำหลักฐานการลงทะเบียนรับมอบเสื้อพระราชทานฯ  ประกอบด้วย 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่หน่วยราชการออกให้  และมีเลขบัตรประจำตัว 13 หลัก และกรณีเด็กไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนสามารถใช้สำเนาทะเบียนบ้านได้ 2.หลักฐานการลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ (สำเนาบัตรหรือถ่ายจากมือถือ)  สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมารับมอบเสื้อพระราชทานฯ ได้ด้วยตนเอง  ให้เตรียมเอกสารดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยานพร้อมลงลายเซ็น 2.หนังสือมอบอำนาจของผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยาน    3. หลักฐานการลงทะเบียนปั่นจักรยาน เช่นสำเนาบัตร TAC หรือ ภาพถ่ายจากมือถือ   4.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับแทน ที่ตรงกับหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับการแต่งกาย   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการมอบเสื้อยืดพระราชทาน แต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากี คอพับ แขนยาว ประชาชนที่เข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทาน แต่งกายชุดสุภาพ  โทนสีเหลือง ขาวและฟ้า ไม่สวมกางเกงยีนส์  สวมรองเท้าหุ้มส้นสุภาพด้วย