โรงพยาบาลพุทธชินราชเริ่มให้คนไข้ไปรับยาที่ร้านยา

247
โรงพยาบาลพุทธชินราชร่วมกับร้านยา 17 ร้านดำเนินโครงการลดความแออัดรับยาที่ร้านยา โดยเบื้องต้นนำร่องในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด จิตเวช และโรคอื่นๆที่ไม่มีอาหารซับซ้อนในการดูแล ซึ่งเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยต้องได้รับยาต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช  อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันนี้เป็นวันแรกที่ได้เริ่มดำเนินการการลดความแออัดของโรงพยาบาลโดยร้านยาแผนปัจจุบันประเภทที่ 1 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยให้คนไข้สิทธิบัตรทองในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ลงทะเบียนประสงค์ไปขอรับยาที่ร้านขายยาที่ร่วมโครงการจำนวน 17 ร้านค้า ไม่ต้องรอคิวรับยาที่โรงพยาบาล เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล มีนพ.สุชาติ  พรเจริญพงศ์  ผอ.โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก นพ.ปิยะ  ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  ทันตแพทย์สันติ  ศิริวัฒนไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2 พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ
ทันตแพทย์สันติ  ศิริวัฒนไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2 พิษณุโลก ในการเริ่มต้นโครงการลดความแออัดของโรงพยาล สำหรับพื้นที่สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ได้เริ่มนำร่องในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับร้านยาแผนปัจจุบันประเภท 1 ที่เข้าร่วมโครงการ 17 ร้าน และ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำร่องที่ คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา ที่ร่วมกับร้านขายขา 2 ร้าน
       โดยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ได้เริ่มสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และ ความดันสูง ก่อน เป็นผู้สิทธิ์บัตรทอง ผู้ป่วยต้องแจ้งความประสงค์กับโรงพยาบาล และเลือกร้านยาใกล้บ้านที่จะไปรับยา เมื่อมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชแล้ว แพทย์จะตรวจรักษาและประเมินให้รับยาที่ร้านยาได้ เภสัชกรจะตรวจสอบใบสั่งยาและมอบให้คนไข้นำใบสั่งยาไปรับยาตามร้านที่เลือกได้   หลังจากมาตรวจที่โรงพยาบาล ซึ่งระยะแรกโรงพยาบาลพุทธฯ จะจัดยาและให้แมสเซนเจอร์ไปส่งที่ร้านยาที่คนไข้เลือก จะใช้ระยะเวลา 1วัน ข้อสำคัญคือ ผู้ป่วยควรมียาเหลือเพียงพอสำหรับการใช้ยาอย่างน้อย 3 วัน  ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่ม
         สำหรับบรรยากาศในการรับยาที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกในวันนี้ เริ่มมีประชาชนในเขตอ.เมืองพิษณุโลก มาขอเข้าร่วมโครงการรับยาที่ร้านขายยาบ้างแล้ว ในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันและเบาหวาน