อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดประมูลเลขสวยหมวดอักษร กล คึกคัก

11

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดประมูลเลขสวยหมวดอักษร กล (การงานก้าวหน้า การค้าล้ำเลิศ) ที่ จ.พิษณุโลก มีประชาชนสนใจร่วมประมูลคึกคัก

เมื่อเวลา  10.00 น.ของวันที่  24 พ.ย. ที่โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร กล (การงานก้าวหน้า การค้าล้ำเลิศ) ได้จัดขึ้นในวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2561เพื่อจัดหารายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมด้านความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน และจัดทำโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับเด็กและเยาวชน และในวันนี้ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้มอบใบอนุญาตขับรถให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนจ่านกร้องที่เข้าร่วมโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร ปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัย และวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนนให้กับเด็กนักเรียนของจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกด้วย

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ผู้ที่ประมูลหมายเลขทะเบียนรถได้ในครั้งนี้ นอกจากท่านจะได้หมายเลขทะเบียนรถตามที่ท่านประสงค์แล้ว ท่านยังได้มีส่วนร่วมทำบุญทำกุล บริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นทุนสนับสนุนส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจาการใช้รถใช้ถนนนับว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้มีโอกาสสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมและช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย

โดยบรรยากาศในการประมูลเลขสวย หมวดอักษร กล (การงานก้าวหน้า การค้าล้ำเลิศ) ในวันแรกมีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมประมูลกันอย่างคึกคัก มาลงทะเบียนตั้งแต่เช้าไม่ต่ำกว่า 500 คน