ชมดอกบานชื่นสวยงามเมื่อยามปลายฝนสวยงามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

994

 

ชมทุ่งดอกบานชื่นออกสีแดงสดสลับเหลือง ที่กำลังออกดอกสวยงาม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ทำให้นักท่องเที่ยว และนักศึกษาต่างมาชมและถ่ายรูปกันจำนวนมาก

วันที่ 23 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว จ.พิษณุโลก ทางมหาวิทยาลัยได้ทำการปลูกดอกไม้ต่างๆ ทั่วมหาวิทยาลัย เพื่อความสวยงามและปรับภูมิทัศน์ให้น่าชม โดยล่าสุดในช่วงปลายฝน ดอกไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ออกดอกหลากหลายชนิด โดยเฉพาะดอกบานชื่น ที่กำลังออกดอกที่บริเวณวงเวียนหน้าตึกเฉลิมพระเกียรติ ฯ บนเนื้อที่กว่า 1 ไร่เศษ ดอกบานชื่น ได้ออกสีแดงสดสลับสีเหลืองสวยงามไปทั่วบริเวณ ทำให้ประชาชนทั่วไปและนักศึกษาที่มาเรียน ต่างแวะเวียนมาถ่ายรูปกันจำนวนมาก เนื่องจากมีความสวยงาม บางคนก็นำมือถือมาถ่ายเก็บไว้เพื่อลงเฟซบุ๊กและไอจีเพื่อไปอวดเพื่อนๆ กัน

ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีโครงการปรับภูมิทัศน์รอบมหาวิทยาลัยให้สวยงาม ให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ชม โดยเฉพาะดอกไม้อายุสั้นตามฤดูกาล เพื่อหมุนเวียนสลับกันไป โดยเฉพาะในช่วงนี้ดอกบานชื่น ที่ปลูกไว้ได้เบ่งบานสวยงาม และดอกก็จะอยู่ได้นานกว่าจะโรยรา ซึ่งนักท่องเที่ยว หรือ ประชาชน ก็สามารถไปเที่ยวชมและถ่ายรูปกันได้.