มาดามฟิน มอบทุนการศึกษาคืนกำไรให้สังคม

155

บริษัทมาดามฟิน ในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีฐานะขาดแคลนในจังหวัดพิษณุโลก คืนกำไรให้สังคม


ที่ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานและผู้แทนของบริษัทมาดามฟิน ในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีฐานะขาดแคลนในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีคุณธนนรินทร์ โตป่าเตย ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทมาดามฟินและคุณนรี ชีวะสุทธิศิลป์ กรรมการบริษัทมาดามฟิน ร่วมในพิธีมอบและเป็นสักขีพยาน


สำหรับทุนการศึกษาของบริษัทมาดามฟิน ที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำหอมชื่อดังของเมืองไทยครั้งนี้ เป็นทุนการศึกษาที่ให้นักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก เขียนขอรับทุนโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา ที่ทางบริษัทได้พิจารณามอบ ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จำนวน 27 ทุน รวมเป็นเงินถึง 60,000 บาท นอกจากนี้ ทางกรรมการบริษัทจะได้คัดเลือกนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อเพื่อรับเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาอีกด้วย