กองทัพภาคที่ 3 สร้างนวัตกรรมสูตรอาหารสัตว์เพื่อประชาชน

368

 

กองทัพภาคที่ 3 ประดิษฐ์นวัตกรรมสูตรอาหารสัตว์ เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ โดยนำวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายจากภายในท้องถิ่นมาประยุกต์กับภูมิปัญญาและผลวิเคราะห์ทางหลักวิชาการ จนได้สูตรอาหารเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ที่คิดค้นขึ้น มีโภชนาการที่ดี สารอาหารครบถ้วนแต่ราคาถูกกว่าอาหารสัตว์ในท้องตลาดทั่วไป

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่กองพันทหารสื่อสารที่ 23 กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (บชร.3) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   พันเอก รุ่งคุณ  มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 /กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงความสำเร็จในการประดิษฐ์นวัตกรรมสูตรอาหารสัตว์ เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ซึ่งให้ผลโภชนาการที่ดี สารอาหารครบถ้วนแต่ราคาถูกกว่าอาหารสัตว์ในท้องตลาดทั่วไป ทั้งอาหารแพะ อาหารปลา เป็นต้น โดยความร่วมมือของกองทัพภาคที่ 3 กับทาง มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จนเป็นผลสำเร็จสามารถทำสูตรอาหารเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ในราคาถูกและมีโภชนาการที่ดี

สำหรับนวัตกรรมสูตรอาหารสัตว์ เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการฯ โดยนำวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายจากภายในท้องถิ่นมาประยุกต์กับภูมิปัญญาและ ผลวิเคราะห์ทางหลักวิชาการ จนได้สูตรอาหารเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ที่คิดค้นขึ้น มีโภชนาการที่ดี สารอาหารครบถ้วนแต่ราคาถูกกว่าอาหารสัตว์ในท้องตลาดทั่วไป

  1. กองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้ประดิษฐ์นวัตกรรมสูตรอาหารข้นสำหรับแพะ ในโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล จากอัลฟัลฟ่า, มะแฮะ, กระถิน และหญ้าเนเปียร์ โดยได้ส่งมอบอาหารสัตว์ดังกล่าวให้กับห้องปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ตรวจสอบคุณภาพอาหารข้นได้ผลเป็นอย่างดี
  2. กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้ประดิษฐ์นวัตกรรมสูตรอาหารปลา ในโครงการศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยได้ส่งมอบอาหารปลาดังกล่าวให้กับห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตรวจสอบคุณภาพอาหารปลา ทั้งปลากินพืชและปลากินกินเนื้อพบว่ามีโภชนาการที่แก่สัตว์ที่ได้ทาน สำหรับผู้ที่สนใจสูตรสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ พันโท วสันต์ สุระมณี ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 23 กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 081-5964442

นอกจากนี้กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการเพาะขยายพันธุ์ลูกเป็ดพันธุ์ไข่ (พันธุ์กากีแคมป์เบลล์) เพื่อจำหน่ายให้กับส่วนราชการ, ข้าราชการและประชาชนทั่วไปในราคาถูก สำหรับนำไปเลี้ยงเป็นเป็ดไล่ทุ่ง เพื่อลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว และสำหรับส่งเสริมให้มีแหล่งอาหารโปรตีนที่เข้าถึงง่าย รับประทานในชุมชน  สำหรับราคาเป็ดจำหน่ายในโครงการฯ  ลูกเป็ดกากีแคมป์เบลล์  อายุ 10 – 15 วัน ตัวเมีย ราคา 18 บาท  ตัวผู้ 2 บาท  /  อายุ 1 เดือน ตัวเมีย ราคา 50  บาท  ตัวผู้ 10 บาท /  อายุ 2 เดือน ตัวเมีย ราคา 70  บาท  ตัวผู้ 15 บาท / อายุ 3 เดือน ตัวเมีย ราคา 75 บาท  ตัวผู้ 30 บาท

โดยผู้ที่สนใจสั่งซื้อลูกเป็ดต้องแจ้งให้ โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เป็ดพันธุ์ไข่ (กองพันทหารสื่อสารที่ 23 กองทัพภาคที่ 3) ทราบ เพื่อดำเนินการเพาะฟักไม่น้อยกว่า 45 วัน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ พันโท วสันต์    สุระมณี ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 23 กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 081-5964442

และช่วงนี้ทางกองทัพภาคที่ 3 จัดโปรโมชั่นเมื่อซื้อลูกเป็ดเพศเมีย โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เป็ดพันธุ์ไข่ (กองพันทหารสื่อสารที่ 23 กองทัพภาคที่ 3) จะมอบลูกเป็ดเพศผู้ ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (แถมฟรี) ในอัตราส่วน เพศเมีย 2 : เพศผู้ 1 (หากมียอดเพศผู้มากเพียงพอ)