พาณิชย์พิษณุโลก ติดตามราคาข้าวเหนียวอย่างใกล้ชิดห้ามกักตุนและค้ากำไรเกินควร

211

 

สำนักพาณิชย์พิษณุโลก ออกตรวจร้านค้าขายข้าวเหนียว พร้อมติดตามราคาข้าวเหนียวอย่างใกล้ชิดห้ามกักตุนและค้ากำไรเกินควร

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก โดย นางสาวยุพาภรณ์ ส้มลิ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 1-4 จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการผู้ค้าข้าว ที่โรงสีข้าว หจก.สิงหวัฒน์คอนกรีต ถนนสิงหวัฒน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก และร้านจำหน่ายข้าวจิ้นเฮง ย่านตลาดสดกิตติกร เพื่อติดตามสถานการณ์การกักตุนผลผลิตข้าวเหนียวและการปิดป้ายแสดงราคาการจำหน่าย ผลการตรวจสอบปรากฎว่า ผู้ประกอบการค้าข้าวมีปริมาณข้าวสารเหนียวจำหน่ายเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจน โดยราคาข้าวสารข้าวเหนียว จำหน่าย ณ วันนี้ ราคา 1,950-2,100 บาท (บรรจุ 45 กก./กระสอบ) ราคาขายปลีก ราคา 43-44 บาท/กก. และไม่พบการกักตุนข้าวเหนียวแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ ได้แจกประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 24 ประกาศลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เรื่อง ให้แจ้งแจ้งปริมาณ การกักตุนข้าวเหนียว ห้ามกักตุนและฉวยโอกาสจำหน่ายข้าวเหนียวในราคาที่สูงเกินสมควร และกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด