กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองยมราช

730

 

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา “จิตอาสาพัฒนาคลองยมราช” ณ บริเวณคลองยมราช ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เวลา 14.30 น. วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562   พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค 3  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  “จิตอาสาพัฒนาคลองยมราช” ณ บริเวณคลองยมราช ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมถวายพระเกียรติ,กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล,กิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และองค์การบริหารตำบลบ้านกร่าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “จิตอาสาพัฒนาคลองยมราช” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกำจัดผักตบชวา ทำความสะอาด ทำความสะอาดคูคลอง ณ บริเณคลองยมราช ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก