เทศบาลนครพิษณุโลกปลูกป่านิเวศถวายพระพันปีหลวง

430

            เทศบาลนครพิษณุโลกจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหา จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปลูกป่านิเวศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

            เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ“12 สิงหา จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปลูกป่านิเวศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ณ บริเวณสวนป่านิเวศ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562

             สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญ   พระราชกรณียกิจนานับปการ อาทิเช่น  ด้านการส่งเสริมศิลปาชีพ  ส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้าน  การส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งพระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญยิ่ง ทรงมีพระราชดำรัส  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525  “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างน้ำ ฉันจะสร้างป่า” และมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “โครงการป่ารักษ์น้ำ” เพื่อให้ราษฎรเห็นความสำคัญในการช่วยปลูกและดูแลรักษาป่า ตลอดจนพระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอด  ซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มกิติแก่พสกนิกรชาวไทย

             เทศบาลนครพิษณุโลก จึงได้จัดงานกิจกรรมและปลูกสวนป่า “12 สิงหา จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่านิเวศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”  ขึ้น ซึ่งการปลูกสวนป่านิเวศภายในสวนเฉลิมพระเกียรติที่ผ่านมาเกิดจากความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครพิษณุโลกกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยใช้งบประมาณของเทศบาลในการปรับภูมิทัศน์   และงบประมาณของ ปตท. ในการปลูกสวนป่านิเวศดำเนินการตั้งแต่ปี 2559-2560  เนื้อที่รวม 2,536 ตารางเมตร    นอกจากนี้เทศบาลยังได้ใช้งบประมาณของเทศบาลเองในระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 พื้นที่ประมาณ 1,600 ตารางเมตร และ ที่เราจะปลูกกันวันนี้เป็นระยะที่ 4 พื้นที่ประมาณ 631 ตารางเมตร  แบ่งแปลงปลูกเป็น 5 แปลง   ใช้พันธุ์ไม้พื้นเมือง เพื่อคืนธรรมชาติให้กับท้องถิ่น และทำให้ง่ายต่อการดูแล ซึ่งการปลูกสวนป่านิเวศนี้เทศบาลนครพิษณุโลกได้นำหลักการปลูกป่านิเวศตามทฤษฎีของศ.ดร. อาคิระ มิยาวากิ ศาตราจารย์เกียรติคุณมหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮาม่า และผู้อำนวยการสถานบันการเรียนรู้ด้านนิเวศนานาชาติประจำประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้จะทำให้ต้นไม้โตเร็วกว่าถึง 10 เท่า เป็นปอดที่แข็งแรงของเมืองพิษณุโลก    และการปลูกป่าตามทฤษฎีนี้ประสบสำเร็จไปแล้วมากกว่า 1,500 แห่งทั่วโลก

 สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากส่วนคลังน้ำมันพิษณุโลก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)   มณฑลทหารบกที่ 39  และกลุ่มหวานกรอบ และพี่น้องประชาชนที่ร่วมกิจกรรมทุกท่าน