แถลงข่าวจัดงาน 330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

199

 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัดงาน 330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพร โดยชูประเด็นการใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบในตำรับยา 16 ตำรับว่ามีประโยชน์อย่างไร ซึ่งเน้นการให้ความรู้การแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะการปรุงยา ซึ่งจะไม่ใช้กัญชาอย่างเดียวแต่จะนำกัญชามาเป็นส่วนผสมในตำรับยา ซึ่งเน้นการใช้ความรู้ปฏิบัติตามกฏหมาย

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น ห้องประชุมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก นายอุเทน มุกเย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก  น.ส.ธัมมะธิดา พัฒนพงศา เภสัชกรชำนาญการ นายนาวิน เหมือนมี  หัวหน้าสถาบันฝึกอบรมแพทย์แผนไทย นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน  330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เป็นเศรษฐกิจภายในประเทศ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  พ.ศ. 2562

ภายในงานมีการเสวนาใช้กัญชาตามภูมิปัญญาการแพทย์ไทย การอบรมให้ความรู้และจัดสาธิตการปรุงยาตำรับยาเข้ากัญชา การสกัดน้ำมันกัญชา ประสบการณ์รักษาผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป    มีการจำลองคลินิก สาธิตการใช้ภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย ตรวจแล้วรักษาให้คำปรึกษาให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป การอบรมผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยหลักสูตรการใช้ต้นตำรับยาที่มีกัญชาผสมอยู่สำหรับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์หมอพื้นบ้าน  และการจัดนิทรรศการให้ความรู้การใช้ภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย การปลูก การผลิต องค์ความรู้และงานวิจัยการใช้ยาสมุนไพรตำรับเข้ากัญชา 16 ตำรับ

 

นายอุเทน มุกเย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กัญชาถือเป็นพืชที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก  จากผลการวิจัยกัญชาสามารถไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะการรักษาโรคต่างๆ มากมาย สำหรับ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เกี่ยวกับปัญหาด้านกฎหมาย  ขณะนี้ในเชิงการประกอบวิชาชีพต้องรอความชัดเจนการขึ้นทะเบียนจาก อย.  กัญชาเดิมเป็นพืชผิดกฎหมาย  ที่ผ่านมา เป็นเครือข่ายเรามีโรงผลิตยาสมุนไพร มีความพร้อมตามสูตรยา 16 ตำรับได้อนุญาตการแพทย์แผนไทย  จึงมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลทางวิชาการรอบด้าน ให้ความรู้เชิงวิชาการ  แนวโน้มขออนุญาตด้านปลูกกัญชา  ผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐาน ต้องดำเนินการขออนุญาตปลูกเพราะปัจจุบันเรายังไม่มีตัวกัญชาเอง มองดูองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยในการนำกัญชามาเป็นส่วนผสมในยาสมุนไพรรักษาโรคเท่านั้น