งานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562

289

ภาคบริการโลหิตภาค 9 พิษณุโลก เปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 (World Blood Donor Day 2019)


วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกสภากาชาดไทย นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 (World Blood Donor Day 2019)  ซึ่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย จัดงานวันผู้บริจาค
โลหิตโลก 2562 แนวคิดของปีนี้ คือ “Safe blood for all โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้
และผู้รับ” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของโลหิตที่ปลอดภัย

โดยงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความขอบคุณผู้บริจาคโลหิต และมุ่งหวังที่จะทำให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต อย่างสม่ำเสมอ และบริจาคด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้มีโลหิตสำรองให้มีปริมาณเพียงพออย่างทันท่วงที่กับความต้องการโลหิตของผู้ป่วย โดยเชิญชวนผู้บริจาคโลหิต และประชาชนที่มีสุขภาพดี อายุตั้งแต่ 17 บีบริบูรณ์เริ่มตันเป็นผู้บริจาคโลหิต ให้ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้ที่เคยบริจาคโลหิตขอให้เพิ่มความถี่ในการบริจาคทุก 3 เดือน ผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและดูแลสุขภาพสามารถบริจาคโลหิตได้จนถึงอายุ 70 ปี

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม การรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ร่วมถ่ายภาพ “แสดงความสดใส มีสุขภาพดี” และให้นิยามความหมาย “โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ”ผู้บริจาคโลหิตในงานจะได้รับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก Safe blood for all เป็นที่ระลึก