พลเอกฉัตรชัย ติดตามบริหารจัดการน้ำจากภาคเหนือขยายพื้นที่บางระกำโมเดลรับน้ำเพิ่ม 3.8 แสนไร่ 

141

 

รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำหลากลุ่มน้ำยม มั่นใจน้ำหลากจากภาคเหนือในทุกพื้นที่จะไม่ส่งผลกระทบไปยังภาคเหนือตอนล่าง และลุ่มน้ำเจ้าพระยา เผยปีนี้บางระกำโมเดลขยายผลเพิ่มพื้นที่  3 ทุ่งบางระกำโมเดล คือ ทุ่งแม่ระหัน ทุ่งบางระกำ ทุ่งหนองหลวง  รวมพื้นที่รับน้ำ 382,000 ไร่ รับน้ำได้ปริมาณมากกว่า 550 ล้าน ลบ.ม. ล่าสุดมวลน้ำก้อนแรก จาก จ.แพร่ และสุโขทัย จะเข้าเขต จ.พิษณุโลก ค่ำนี้

วันที่ 23 สิงหาคม พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสมเกียรติ  ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ บ้านแม่ระหัน หมู่ 10 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำยมช่วงฤดูน้ำหลาก  พร้อมติดตามผลการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกข้าวทุ่งบางระกำเพื่อใช้พื้นที่ทุ่งเป็นพื้นที่รับน้ำหลากในโครงการบางระกำโมเดล’61 และการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานที่มีน้ำน้อย โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำชาวบ้านให้การต้อนรับ

นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู่ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่า สำหรับโครงการบางระกำโมเดล 61 ตามนโยบายของ  พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2559 โดยเลื่อนเวลาการปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำเร็วขึ้นเพื่อไม่ให้พื้นที่เกษตรไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพื้นที่ลุ่มต่ำมีความเสี่ยงจากน้ำหลากท่วมขัง จนส่งผลให้สามารถช่วยประหยัดงบประมาณจากภาครัฐในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ใช้พื้นที่เกิดประโยชน์ในการหน่วงน้ำเพื่อชะลอการระบายน้ำไม่ให้กระทบกับพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง เป็นการบูรณาการร่วมกับระหว่างหลายหน่วยงานของภาครัฐกับประชาชน จนบรรลุผลสำเร็จด้วยดีในปี 2560 ในปี 2561 ได้ขยายผลโครงการเพิ่มพื้นที่อีก 117,000 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น  382,000ไร่  สามารถรองรับน้ำได้เพิ่มขึ้น 550 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเดิมที่รับน้ำได้ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่ 2 จังหวัด  4 อำเภอ คือ อ.พรหมพิราม อ.เมือง อ.บางะกำ จ.พิษณุโลก และ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

ด้านนายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายม-น่าน กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล มีจำนวน 382,000 ไร่ ได้เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่แต่วันที่ 1 เม.ย.2561 และเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว จำนวน 374,524 ไร่ คิดเป็น 98%  อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวเพียง 2 % โดยคาดว่าจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จก่อนวันที่  31 สิงหาคม นี้ เพื่อให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำหลากตามแผนที่กำหนด  ล่าสุดจากการสำรวจมวลน้ำก้อนแรกจาก จ.แพร่ และ จ.สุโขทัย จะไหลเข้าสู่เขตจังหวัดพิษณุโลกในวันนี้  แต่ไม่มากนัก ซึ่งคาดว่าในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม นี้จะมีมวลน้ำก้อนใหญ่ ที่จะมาอยู่ในลุ่มน้ำ 3 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก

โดยพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์น้ำหลากในหลายพื้นที่ จึงได้มอบหมายให้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและบรรเทาผลกระทบ โดยเฉพาะขณะนี้ที่ได้เกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุเบบินคา ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการวางแผนบริหารจัดการล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูฝนก่อนน้ำหลากมาถึง ทำการพร่องน้ำในแม่น้ำยม ให้อยู่ระดับต่ำสุด ก่อนน้ำหลากถึงประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โดยทำการผันน้ำผ่านคลองหกบาทไปยังแม่น้ำน่าน และ แม่น้ำยมสายเก่า ทั้งนี้ หากยังมีน้ำหลากเกินกว่า 550 ลบ.ม./วินาที จะทำการผันเข้าแก้มลิงที่เตรียมไว้ ได้แก่ ทุ่งทะเลหลวง บึงระมาน บึงขี้แร้ง และ บึงตะเคร็ง รวมถึงพื้นที่ทุ่งบางระกำ ขณะนี้การดำเนินการถือว่าเป็นไปตามแผนปริมาณน้ำไหลผ่าน อ.เมือง จ.สุโขทัย น้อยกว่า 400 ลบ.ม./วินาที

 

สำหรับการแผนดำเนินโครงการบางระกำโมเดลในปี 61 ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการบางระกำโมเดล 60 ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม-น่าน ที่มีหลายหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันปรับปฏิทินการปลูกข้าวนาปีให้ทำการเพาะปลูกได้ในเดือนเมษายน เร็วขึ้นกว่าเดิม 1 เดือน เพื่อเก็บเกี่ยวให้ทันก่อนถึงเดือนสิงหาคม ในปีที่ผ่านมาสามารถรองรับน้ำหลากได้ถึง 400 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถหน่วงน้ำที่ไหลหลากมาจากตอนบนของลุ่มน้ำยม ผ่านบางอำเภอในเขตจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก และมีส่วนสำคัญช่วยในการบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำยม-น่าน ทำให้ไม่มีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปีที่ผ่านมาเลย สำหรับในปี 2561 โครงการบางระกำโมเดลนี้ยังได้ขยายผลออกไปอีกจากเดิม 2.65 แสนไร่ เป็น 3.82 แสนไร่ สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้รวมกันทั้งหมด 550 ล้านลูกบาศก์เมตร

“จากสภาพอากาศที่แปรปรวน และฝนในพื้นที่ภาคเหนือมีถึงสิ้นเดือน ก.ย. 61 ดังนั้น การนำน้ำเข้าทุ่งต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ ต้องรอเวลาที่เหมาะสม ซึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาร่วมกัน แต่ทั้งนี้ขอสร้างความมั่นใจว่าน้ำหลากจากภาคเหนือในทุกพื้นที่จะไม่ส่งผลกระทบไปยังภาคเหนือตอนล่าง และ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยปัจจุบันเขื่อนหลักในพื้นที่ภาคเหนือ 8 เขื่อน มีน้ำรวม ร้อยละ 63 สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,000 ล้าน ลบ.ม.เขื่อนภูมิพล มีน้ำร้อยละ 59 สามารถรับน้ำได้อีกกว่า 5,400 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำร้อยละ 73 สามารถรับน้ำได้อีกกว่า 2,600 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเขื่อนสิริกิติ์รับน้ำหลากจากแม่น้ำน่าน ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา มีน้ำไหลเข้ารวม 500 ล้าน ลบ.ม.” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเดินทางมาวันนี้ รู้สึกอิ่มเอิบตื้นตันใจที่ได้รับปลาเกลือจากบางระกำ สิ่งที่ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งนี้โครงการบางระกำโมเดลได้รับความร่วมมือจากประชาชน ในการแก้ไขปัญหา  ผมดีใจที่ปี 2560และ2561 ชาวนาเกี่ยวข้าวในทุ่งนาได้หมด เป็นการคำนวณระยะเวลาได้ดี บางระกำโมเดลโด่งดังมาก จนเป็นต้นแบบให้หลายจังหวัดในภาคอื่นๆ  ปีนี้สถานการณ์น้ำไม่น่าเป็นห่วง ขณะที่พื้นที่ประเทศโดยรอบ ทั้งอินเดีย พม่า ลาว น้ำท่วม แต่ไทยเจอผลกระทบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ปัญหาก็คลี่คลายได้ สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปิงวังยมน่าน เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาได้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำ น้ำปี้ ที่ จ.พะเยา ต้นแม่น้ำยม คาดจะแล้วเสร็จในปี 2564 หากมีการสร้างแล้วเสร็จก็จะทำให้การบริหารจัดการน้ำยม ลดความรุนแรงลง โดยบางระกำโมเดลก็จะมาเสริมการบริหารจัดการน้ำโดยรัฐบาลมีแผนดำเนินการอีก 300 โครงการ ในอีก 20 ปีข้างหน้าสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน ทั้งแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน   ส่วนที่น่าเป็นห่วงมากกว่า ขณะที่มีการเตรียมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เราต้องแก้ไขปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลาง ของประเทศ  ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และปัญหาภัยแล้ง ที่ทำเนียบรัฐบาล