แถลงวิ่งการกุศล 12 สิงหา พาแม่มาวิ่ง

454

 

สโมสรโรตารีพิษณุโลก ชวนคนไทยร่วมทำบุญกับกิจกรรมวิ่งการกุศล Together Run Phitsanulok 20: “12 ลงหา พาแม่มาวิ่ง”.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่พิษณุโลกยูไนเต็ด ดร.สมเกียรติ  บุญรอด นายกรับเลือกสโมสรโรตารีพิษณุโลก  ปีบริหาร 2562-2563 เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชน ในการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Together Run Phitsanulok 2019 : “12 สิงหา พาแม่มาวิ่ง”.ในวันจันทร์ที่ 12 ลิงหาคม 2562 ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองพิษณุโลก

กิจกรรมดังกล่าว สโมสรโรตารีพิษณุโลก ภาค 3360 โรตารีสากล ร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อต้องการให้บุคคลทั่วไป ได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และยังเป็นกิจกรรม ที่เสริมสร้างความรักความสามัคคี พร้อมกันนี้รายได้จากการจัดงานวิ่งการกุศล Together Run Phitsanulok  2019 “12 สิงหา พาแม่มาวิ่ง”  เพื่อนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์ของแม่และเด็กให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราช, ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดพิษณุโลก และช่วยเหลือการศึกษาของนักเรียนในชนบท นอกจากจะทำให้สุขภาพกายและจิตใจแข็งแรงแล้ว ยังถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ผู้นำการรณรงค์การออกกำลังกายที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

ประเภทกิจกรรม แบ่งเป็น 5 ประเภท  ดังนี้ 1) Fun Run 5 Km. ค่าสมัคร 400 บาท (เสื้อ+เหรียญ) ไม่มีการแข่งขัน  2)  Mini Marathon 10 Km. ค่าสมัคร 500 บาท (เสื้อ + เหรียญ)  ลำดับที่ 1 – 3 ถ้วยรางวัล 3) Half Marathon 21 Km  ค่าสมัคร 700 บาท  (เสื้อ + เหรียญ) ลำดับที่ 1-3 ถ้วยรางวัล.  ถ้วยผู้พิชิต 4)  VIP (สามารถเลือกระยะการวิ่งได้ตามอัธยาศัย)  เสื้อคอปก + เหรียญ ค่าสมัคร 2,000 บาท และ 5) นักเรียน นักศึกษา (เฉพาะ Fun Run) 5 Km. ค่าสมัคร 150 บาท

สำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรม สามารถ สมัครออนไลน์ได้ที่  www.thaisporthub.com   ทำตามขั้นตอนและ ชำระเงินตามช่องทางที่แจ้งไว้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562  หากจำนวนผู้สมัครเต็ม 4,000 คน ระบบจะทำการปิดอัตโนมัติทันที่  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ดร.สมเกียรติ บุญรอด  08 6213 2442.