เปิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนมไทย ๙ มงคลสามัคคี

993
sdr

 

ชุมชนบ้านโคกมะตูมเปิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนมไทย ๙ มงคลสามัคคี บ้านโคกมะตูม ม.9 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ชิมขนมไทย อาหารคาวหวาน ถ่ายรูปเช็คอินกับรถเมล์บ้านเรา และชมต้นโพธิ์เก่าแก่อายุ 200 ปี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ชุมชนขนมไทย ๙ มงคลสามัคคี ม.9 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายเจษฎา  ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนโอท็อปนวัตวิถี ของบ้านโคกมะตูม ที่ชุมชนได้ช่วยกันทำจุดเช็คอิน เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชมในชื่อ ชุมชนขนมไทย  ๙ มงคลสามัคคี โดยใช้สถานที่ภายในซอยสามัคคีหมู่ที่ 9 ต.อรัญญิก มีจุดเช็คอินต้นฉำฉา และ จุดเช็คอินถ่ายภาพคู่กับภาพรถเมลบ้านเรา รถโดยสารรอบเมืองที่เลิกกิจการไปแล้ว แต่มีความทรงจำร่วมกับคนพิษณุโลกร่วม 50 ปี

ในพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ชาวบ้านได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ในชุมชน ที่ส่วนใหญ่เป็นอาหารคาว-หวาน ที่ผลิตในชุมชน โดยเฉพาะขนมมงคล 9 อย่าง เป็นขนมหวานที่เป็นทั้งของฝาก และของทำบุญ ผลิตภัณฑ์จากปลาส้มที่ผลิตในชุมชน ผลิตภัณฑ์จากหมี่ซั่ว นอกจากนี้เป็นเป็นแหล่งรวมของศิลปะพื้นบ้าน วงกลองยาว วงปี่พาทย์

หลังจากพิธีเปิดจุดเช็คอินที่ต้นฉำฉาแล้ว นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้ไปชมต้นโพธิ์โบราณอายุเก่าแก่ 200 ปี ที่ขึ้นอยู่ในในกลางชุมชน ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ไว้อีกด้วย

sdr