พิษณุโลก เปิดจุดกระจายทุเรียนหมอนทอง เกรดพรีเมียม เร่งระบายจากแหล่งผลิตพื้นที่ระยอง

687

 

สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  เปิดโครงการกระจายทุเรียนหมอนทอง เกรดพรีเมียม มาตรฐาน GAP เพื่อเร่งระบายผลผลิตทุเรียนออกจากแหล่งผลิตในพื้นที่จังหวัดระยอง ผ่านช่องทางการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ การกระจายผลผลิตทุเรียนสู่ผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก วันแรกขาย 3,000กิโลกรัม ขายหมดเกลี้ยงภายในเวลา  2 ชม.

วันนี้ (7 พ.ค.62) เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สหกรณ์วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการกระจายทุเรียนหมอนทอง เกรดพรีเมียม มาตรฐาน GAP เพื่อเร่งระบายผลผลิตทุเรียนออกจากแหล่งผลิตในพื้นที่จังหวัดระยอง ผ่านช่องทางการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ การกระจายผลผลิตทุเรียนสู่ผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.ประภาส งามสงวน ประธานคณะกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัดพร้อมด้วย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้แทนจากขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน

สำหรับผลผลิตทุเรียนที่นำมาจำหน่ายในครั้งนี้ มีปริมาณ 3,000 กิโลกรัม เป็นทุเรียนพันธุ์ “หมอนทอง”เกรดพรีเมียม มาตรฐาน GAP จากสวนของสมาชิกสหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด จังหวัดระยอง จำหน่ายในราคาประกัน กิโลกรัมละ 130 บาท ซึ่งมีลักษณะเปลือกบาง เนื้อมาก รสชาติ หอม หวาน อร่อย เหมาะสำหรับการเลือกซื้อเป็นของฝาก หรือ รับประทานตามความชอบ โดยสหกรณ์ได้เปิดช่องทางให้ผู้สนใจสามารถสั่งจองและซื้อผลผลิตทุเรียนหมอนทอง ได้ที่ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด โทร. 0-5525-9581

นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายด้านการส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพออกสู่ตลาด โดยใช้กลไกสหกรณ์เป็นช่องทางในการเชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและสหกรณ์ผู้ซื้อ กระจายผลผลิตของเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถระบายผลผลิตผลไม้ออกจากแหล่งผลิตในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ระดับจังหวัดและระดับภาค ได้ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เปิดช่องทางการสั่งจองและจำหน่ายทุเรียนหมอนทองคุณภาพ เกรดพรีเมี่ยม มาตรฐาน GAP เพื่อนำผลผลิตทุเรียนจากแหล่งผลิตมาจำหน่ายในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว ถือเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านกลไกสหกรณ์ ที่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกษตรกรสมาชิก และทำให้ผู้บริโภคได้รับประทานผลไม้ที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม