3 หมู่บ้าน น้ำคับ-น้ำจวง ขอไม่รับ งบโครงการไทยยั่งยืนฯ

114

3 หมู่บ้าน น้ำคับ-น้ำจวง ขอไม่รับ งบโครงการไทยยั่งยืนท่องเที่ยวชุมชนโอท๊อป นวัตวิถี  เหตุไม่ตรงกับความต้องการคนไทยพื้นที่สูง 4 พันคน  ยินดีคืนงบ 2.8ล้านบาท  หรือไปให้ชุมชนอื่น  พร้อมประกาศหากถนนยังไม่ดี ให้ไปอบรม-ดูงานก็ไม่เกิดประโยชน์ ย้ำขอสิ่งปลูกสร้างถาวร คือ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา-ถนน-ห้องน้ำ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

วันนี้  22 กรกฎาคม 2561นายหยี  แซ่หย่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่13 ต.น้ำ จวง อ.ชาติตระการ  เปิดเผยว่า ตนและผู้นำชุมชนได้ร่วมประชุมและทำประชาวิจารณ์ กรณีมีโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท๊อป  นวัตวิถีงบประมาณ2.8ล้านบาท (สองล้านแปดแสนบาท) ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาล ซึ่งมีความคิดเห็นตรงกัน คือ ไม่เอา พร้อมใจส่งคืนให้กับคลังของรัฐบาล  เผื่อจะได้จัดสรรไปให้กับหมู่บ้านอื่นๆที่มีต้องการโครงการดังกล่าว เพราะว่าโครงการนี้ เป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท๊อป นวัตวิถีเป็นโครงการที่ต้องไปอบรมสัมมนาและฝึกพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ตรงกับความต้องการของชาวบ้านจึงมีการลงมติไม่รับ

นายหยี  แซ่หย่าง เผยอีกว่า ได้ประชุมและทำประชาคมแล้ว ชาวบ้านบอกว่า งบของไทยยั่งยืนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 2.8 ล้านบาทไม่เอา แต่สิ่งชาวบ้านต้องการ ทำสิ่งถาวรยั่งยืน  คือ 1สร้างศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา  2 ต้องการให้ทำการปรับปรุงถนน เพียงซื้อหินคลุกไปพัฒนาตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพื่อรับนักท่องเที่ยวทั้งหน้าฝนและหน้าแล้งให้ได้  3 สร้างห้องน้ำห้องส้วมตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ เนินสองเต้าและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ  แต่บังเอิญว่า สิ่งที่ชาวบ้านที่ขอไปนั้น  ไม่ตรงกับโครงการไทยยังยืนท่องเที่ยวชุมชนโอท๊อปของรัฐบาล นวัตวิถีที่รัฐบาลจัดสรรไปให้  กลายเป็นว่า ไม่ตรงกับความต้องการของชาวบ้านที่อยากได้สิ่งถาวรยั่งยืน  ชาวบ้านจึงสรุปว่า ไม่เอา ให้คืนกลับไปกลับส่วนกลาง หากหมู่บ้านใดก็เอาก็ได้ แต่บ้านน้ำจวงไม่เอา

โครงการนี้ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน ประชากร 4 พันคน คือ หมู่13 บ้านน้ำจวงและหมู่บ้านหมู่12 บ้านน้ำคับ หมู่14 บ้านน้ำจวงใต้ ตำบลบ่อภาค อ.ชาติตระการ ล้วนเป็นคนชาวไทยพื้นที่สูงเชื้อสายม้ง ไม่ขอเอาโครงการนี้ เพราะงบนี้มีแค่งบศึกษาดูงาน หรือเป็นอบรมเท่านั้น ชาวบ้านบอกตรงกันว่า ตราบใดที่ถนนแต่ละจุด ยังเดินไปสัญจรไม่สะดวก  การอบรมศึกษาดูงานก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะถนนยังไม่พัฒนา ฉะนั้นควรกลับไปดูใหม่

เมื่อไม่ตรงวัตถุประสงค์ของชาวบ้าน อาจรองบประมาณก้อนอื่นก็ได้  แต่ถ้ายังให้เงินกลับมาพัฒนาแบบวิธีเดิมๆ ตนและชาวบ้านยืนยัน ไม่เอา  ไม่ให้ชุมชนอื่น เพราะแต่ละชุมชุนมีความต้องการไม่เหมือนกัน  แต่ที่บ้านน้ำจวงและน้ำคับไม่ต้องการงบนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความคิดเห็นคนในหมู่บ้านน้ำจวง นั้นชี้แจ้งให้นายบำรุง  รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกทราบถึงความต้องการของชาวบ้านแล้วในครั้งที่งานปลูกป่าภายในหมู่บ้าน ณ.สนามกีฬากลางบ้านน้ำคับ อ.ชาติตระการ เพราะเป็นโครงการศึกษาดูงานเพื่อการท่องเที่ยว แต่ไม่ได้สร้างถาวรวัตถุ ทำให้ชาวบ้านไม่รับโครงการของรัฐบาล