วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจัดพิธีเททอง

72

 

          วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีเททองหล่อพระไภษัชยคุรุไวทูรยประภาตถาคตและเทพพนมเพื่อให้แพทย์แผนไทยเจ้าของกิจการด้านการแพทย์แผนไทย นำไปสักการะบูชาเพาอความเป็นมงคล

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 14 ก.พ. ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พล.ท.สุเชษฐ์  ตันยะเวช ผอ.ศปม.กอ.รมน.ภาค 3 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระอาจารย์ศุฆวัจน์  ทีปธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาเย็น จ.นครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเททองหล่อพระไภษัชยคุรุไวทูรยประภาตถาคตและเทพพนม โดยมี นายชัยวัฒน์  พันธ์รัศมี ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร / พล.ท.ธีระ  นามเกาะ ประธานมูลนิธิการแพทย์แผนไทยติกิจฉาเวช / นางศศิวัณย์  ศรีพรหม ประธานกรรมการ ศูนย์การแพทย์ Absolute Health, กรรมการมูลนิธิติกิจฉาเวช และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี

สำหรับสถาบันฝึกอบรมแพทย์แผนไทย วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก และมูลนิธิการแพทย์แผนไทยติกิจฉา มีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การฝึกอบรมบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย รวมทั้งการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยในด้านอื่น ๆ วันนี้ทางสถาบันจัดให้มีพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2562 พร้อมทำพิธีเททองหล่อพระไภษัชยคุรุไวทูรยประภาตถาคตและเทพพนม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อให้แพทย์แผนไทยเจ้าของกิจการด้านการแพทย์แผนไทย นำไปสักการะบูชา ลักษณะเป็นพระพุทธรูปโลหะ หน้าตักกว้าง 5 นิ้ว เพื่อเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างบารมีต่อตนเอง ครอบครัว และกิจการให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดไป