พิษณุโลก เปิดโครงการถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม

97

 

กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยกิจกรรมครั้งนี้มีบูทน้องทาม เด็กชายวรรธนะ คำอินทร์ หรือ น้องทาม หนูน้อยไร้แขน มาร่วมวาดรูป ให้น้องๆ ได้ชมกันอีกด้วย

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนกลางเมืองจังหวัดพิษณุโลก ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมสภาเด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับ

ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีวินัย มีความสามารถในการเรียนรู้ทักษะ ในปี 2560 ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2550 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ. ศ. 2561 โดยได้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้ กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล สภาเด็กและเยาวชนเขต สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 8,780 แห่ง

ซึ่งกิจกรรมถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม ทำสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นการจัดงานในรูปแบบกิจกรรม การเดินขบวนรณรงค์ เดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมถนนเด็กเดิน ประกอบด้วย 5 ขบวน ขบวนที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ขบวนที่ 2 ขบวนยุติความรุนแรง ขบวนที่ 3 ต่อต้านยาเสพติด ขบวนที่ 4 สื่อสร้างสรรค์ ขบวนที่ 5 ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนด้านต่างๆเช่น การร้องเพลง การฟ้อนรำ และการเต้น การแสดงความสามารถอีกหลายรูปแบบ การนำเสนอนิทรรศการมีชีวิต ผลงานของสภาเด็กและเยาวชน 9 อำเภอและเครือข่ายเด็กและเยาวชน รวมถึงหน่วยงานทั้งราชการและเอกชนที่จะนำผลงานที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนมากกว่า 50 บูธ ออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนและผลงานฝีมือของเด็กและเยาวชนและลานกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์แสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน ซึ่งมีบูทน้องทาม เด็กชายวรรธนะ คำอินทร์ หรือ น้องทาม หนูน้อยไร้แขน ปีนี้อายุ 14 ปี มาร่วมวาดรูป ให้เด็กๆทั่วไปได้ชมอีกด้วย โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานเด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปกว่า 1,000 คน