นักวิ่งกว่า 5000 ร่วมวิ่ง MED NU RUN ครั้งที่ 1 ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ

1004

 

นักวิ่งจากทั่วประเทศกว่า 5,000 คน ร่วมเดินวิ่งการกุศลตามโครงการ  MED NU RUN ครั้งที่ 1 ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ เพื่อหารายได้มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยเด็กวิกฤตและเครื่องมือแพทย์จำเป็น โดยมีตูน บอดี้สแลม มาร่วมวิ่ง

วันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 04.00 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก รองศาสตราจารย์  นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการเปิดโครงการ MED NU RUN ครั้งที่ 1 ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จตุวิทย์ หอวรรณภากร ประธานโครงการ MED NU RUN ครั้งที่ 1 ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ  นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม เข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อสร้างคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ นิสิตศิษย์เก่าและบุคลากร คณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อหารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยเด็กวิกฤตและเครื่องมือแพทย์จำเป็นอื่น ๆ

กิจกรรมในโครงการเป็นการจัดวิ่งเพื่อให้ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่างประชาชนทั่วไปได้ร่วมดูแลสุขภาพร่างกายตนเองตามกำลังของตน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ Fun run 5 กิโลเมตร Mini marathon 10.5 กิโลเมตร Super half marathon 25 กิโลเมตร และ VIP ทุกระยะ รวมนักวิ่งจำนวน 5,000 คน และได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัลประเภท Over all 4 ระยะ จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การดำเนินงานที่ผ่านมาทางคณะแพทย์ศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นอย่างดียิ่ง  สามารถจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจได้ประมาณ 3 เครื่องมูลค่าประมาณ 4,500,000 บาท รวมทั้งเครื่องมือแพทย์อื่นๆอาทิ เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องมือสำหรับโรคหัวใจในผู้ใหญ่ รวมราคาทั้งสิ้นประมาณ 6 ล้านบาท

เครื่องมือแพทย์ชุดดังกล่าว จะสามารถช่วยชีวิตเด็กป่วยในระยะวิกฤต เพื่อให้โอกาสการกลับมาหายใจเองได้เป็นปกติได้อีกครั้งตามพยาธิสภาพของผู้ป่วยในแต่ละคน ช่วยในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการส่งต่อผู้ป่วยไปยังส่วนกลางเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในเขตนี้กว่า 6 ล้านคน

/////

ภาพ / นายวัฒนพร อัครชินพรรณ