ขุดลอกคลองแม่เทียบ เร่งระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วม รับมือฝนที่จะตก 2-3 วันนี้

48

 

องค์ การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เร่งน้ำเครื่องจักร ช่วยขุดลอกคลองแม่เทียบ ซึ่งเป็นคลองน้ำสายหลัก ที่รับน้ำจากน้ำวังทอง เพื่อกำจัดผักตบชวา และวัชพีช และสิ่งที่กีดขวางทางน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม รับมือฝนที่จะตกหนักในช่วง 2-3 วันนี้

วันนี้( 20 ส.ค.) นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายศรายุทธ คชพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางกระทุ่ม  จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานขุดลอกคลองแม่เทียบ ในเขตตำบลวังน้ำคู้ ตำบลท่าตาล และตำบลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นคลองน้ำสายหลัก ที่รับน้ำจากลุ่มน้ำวังทอง เพื่อกำจัดผักตบชวา และวัชพีช และสิ่งที่กีดขวางทางน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม รับมือฝนที่จะตกหนักในช่วง 2-3 วันนี้

 

สำหรับคลองน้ำแม่เทียบ ซึ่งปัจจุบันพบว่าคลองดังกล่าวมีเศษกิ่งไม้และผักตบชวา ลอยกีดขวางทางน้ำ ระบายน้ำออกไม่ทัน เนื่องมาจากฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายวัน ทำให้น้ำเอ่อล้น เข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร และที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถแบ็คโฮคอยาว ตักเศษกิ่งไม้และผักตบชวา ออกจากคลอง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถช่วยระบายน้ำให้ไหลได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น

//////