ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7เชิญร่วมบริจาคม้า หรือ ทุนทรัพย์ในการซื้อม้า ในกิจกรรมอาชาบำบัด

109

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7  ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคซื้อม้า หรือม้า ให้เด็กพิเศษเพื่อทดแทนม้าตัวเดิมที่เสียชีวิตไป ทั้งโรงเรียนเหลือเพียง 1 ตัว เท่านั้น   ทางสถานศึกษาขาดงบประมาณในการจัดซื้อ ที่ต้องหาม้า ตามกิจกรรมอาชาบำบัด ให้กับน้องๆพิเศษ มาฝึกสมาธิ และพัฒนาร่างกาย เป็นประจำทุกวัน

นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก  มีเด็กนักเรียนที่เป็นผู้บกพร่อง หรือ เด็กพิเศษ จำนวน 50 คน มีตั้งแต่ระดับเตรียมความพร้อมจากแรกเกิด ถึง 5 ขวบ ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 ได้มีการนำกิจกรรมอาชาบำบัด มาเพื่อให้น้อง นักเรียน ได้มีการกระตุ้นการพัฒนาการเด็กพิเศษในด้านการเคลื่อนไหว ความรู้สึก และการรับรู้ความเข้าใจด้านการเข้าสังคม และด้านสุขภาพร่างกาย และสามารถช่วยในการรับรู้สัมผัส เสริมสร้างสมาธิ สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี โดยการสัมผัสที่อบอุ่น ปลอดภัย และเป็นมิตร เพิ่มแรงจูงใจในการทำกิจกรรมต่างๆ และยังช่วยสร้างสัมพันธภาพและการตอบสนองอารมณ์อีกด้วย

การใช้อาชาบำบัด ยังก่อให้เกิดผลดีต่อกลุ่มเด็กพิเศษ และกลุ่มที่มีความผิดปกติด้านระบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ เช่น โรคสมองพิการ นอกจากนี้ยังมีการนำไปใช้การบำบัดกลุ่มเด็กออทิสติก ที่มีปัญหาทางด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า การใช้อาชาบำบัด ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เพราะการอยู่หลังม้าได้ดี จะต้องมีการทรงตัวที่ดี ทำให้เกิดสมาธิในการอยู่กับม้าของนักเรียนดีขึ้น

นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 กล่าวอีกว่า  เดิมทีม้าที่ใช้ในกิจกรรมอาชาบำบัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 นั้นได้รับการบริจาคมาจำนวน 3 ตัว แต่เนื่องจากเวลาผ่านไปม้า ได้เสียชีวิตไปแล้ว 2 ตัว เหลือเพียง 1 ตัวเท่านั้น ทำให้ไม่เพียงพอต่อการบริการนักเรียนทุกคน เนื่องจากการบริการอาชาบำบัด ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 30-45 นาที/ครั้ง/คน ซึ่งการเหลือม้าเพียงตัวเดียว อาจทำให้ม้าต้องเดินมากขึ้นไปด้วย ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จึงรับบริจาคจากผู้ใจบุญ ร่วมบริจาคม้า หรือ ทุนทรัพย์ในการจัดซื้อม้า จากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อทดแทนม้าตัวเดิมที่เสียชีวิตไป อีกทั้งเพื่อให้เพียงพอต่อกิจกรรมบำบัด ให้บริการนักเรียนที่พิการที่มารับบริการในแต่ละวัน ซึ่งทางศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาเขต 7 ตั้งเป้าหมายไว้ต้องการหาม้ามาบริการนักเรียน จำนวน 4 ตัวเท่านั้น คาดว่าราคาตัวละประมาณ 30,000-50,000 บาท

โดยสามารถบริจาคทุนทรัพย์ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ บัญชี”การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต7” เลขที่ 644-1-18718-3 สาขาถนนสิงหวัฒน์ หรือ สอบถามได้ที่เบอร์โทร 055-906074 ตามวันเวลาราชการ

////////////