ปลูกต้นไม้ชีวิต ตามจำนวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนน 226 ต้น สร้างความตระหนักแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

101

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 จัดกิจกรรมรณรงค์ ลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการ “ต้นไม้ชีวิต” ปลูกไม้ผลสองฝั่งข้างทาง เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและระลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุ จำนวน 226 ราย ในปี 2564 โดยแต่ละต้น จะมีป้ายของผู้เสียชีวิตติดอยู่และเขียนถึงสาเหตุของการเกิด

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่บริเวณริมทางหลวงชนบท สาย พล.4003 หน้าหมู่บ้านเนเจอร์โฮม อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเปิดกิจกรรม รณรงค์ ลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการ “ต้นไม้ชีวิต” เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเชียวบริเวณข้างทางสาธารณะ และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยในช่วงเช้าได้จัดให้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 226 ราย และร่วมปลูกไม้ผล สองข้างทาง เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและระลึกถึงผู้สูญเสีย จำนวน 226 ต้น

นายกล้าหาญ ทารักษา ผอ.แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก ได้กล่าวว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ.2564 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 13,448 ราย และบาดเจ็บกว่า 8 แสนราย จากการจัดอันดับขององค์การอนามัยโลก พบว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นอันดับ 9 ของโลก โดยจังหวัดพิษณุโลกมีผู้เสียชีวิตถึง 226 ราย แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก จึงได้จัดโครงการต้นไม้ชีวิตขึ้น เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน และรักษ์โลกบนวิสัยทัศน์ Vision Zero / Zero Waste&Zero Death สร้างกระแสการรับรู้และสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็ว ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับขี่ที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร  โดยแต่ละต้นที่ปลูกในวันนี้ จะมีป้ายของผู้เสียชีวิตติดอยู่ และเขียนข้อความว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว.

////////