เคลื่อนสรีระสังขาร พระพรหมวชิรเจดีย์

81

คณะสงฆ์ ศิษย์ยานุศิษย์เคลื่อนสรีระสังขาร พระพรหมวชิรเจดีย์ จากโรงพยาบาลพุทธชินราช มายังศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร


วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก คณะสงฆ์ ศิษย์ยานุศิษย์ ได้จัด “พิธีเคลื่อนสรีระสังขาร พระพรหมวชิรเจดีย์ (บำรุง ฐานุตฺตโร)” จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก มายังศาลาพิบูลธรรม ด้วยรถตู้โรงพยาบาลพุทธชินราช เบอร์ 21 เพื่อจัดพิธีกราบสักการะและสรงน้ำสรีระสังขาร โดยคณะสงฆ์ ศิษย์ยานุศิษย์ สามารถสรงน้ำสรีระสังขาร ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.00 น.