บขส.พิษณุโลกเสริมรถโดยสาร ตั้งจุดตรวจเข้มมาตรการคุมโควิด 19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

179

ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก  เตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสาร เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์  มีรถเสริมเพิ่มขึ้น 10  % พร้อมเพิ่มมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค covid 19 ล่าสุดเสริมรถ 10เที่ยว รองรับประชาชนหลีกเลี่ยงความแออัด เดินทางกลับภูมิลำเนาก่อนกำหนดช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์นี้

วันที่ 9 เมษายน ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 นายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นประธานเปิด จุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะมีประชาชนจำนวนมาก  ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา  ด้วยรถยนต์โดยสารสาธารณะ  ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดพิษณุโลก  โดยสำนักงานขนส่งจังหวัด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการดูแล คุ้มครองผู้โดยสาร  เพื่อให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยมาโดยตลอด

นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่าในปีนี้  เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค Covid 19  ตนเองก็ได้กำชับ ทั้งสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  ให้คุมเข้มด้านมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค   ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย  การวัดอุณหภูมิ  การจัดเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือบนรถ พร้อมมีมาตรการในการเข้มงวด ด้านความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารตลอดตลอดการใช้บริการ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ด้าน นายสุรชัย  ทับยา  ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทางสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก มีการเตรียมรถยนต์โดยสาร เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทาง บขส.จัดรถเพิ่มขึ้น 10 % อย่างในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ ปรากฏว่ามีประชาชนหลีกเลี่ยงความแออัดเดินทางกลับภูมิลำเนาก่อนกำหนด ทำให้การจัดรถเสริมเพิ่มขึ้น 10 เที่ยววันนี้เต็มทั้งหมด  ที่น่าเป็นห่วงคือ ในช่วงวันที่ 15-17 เมษายน ที่ประชาชนจะเดินทางกลับ ปริมาณมากเกรงว่ารถอาจไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ทาง บขส.จะได้จัดรถเสริมตามความต้องการของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น  อีกทั้งจากมาตรโควิด ทำให้การจัดเก้าอี้ลดลง จากเดิมมี 38 ตัว การต้องเว้นระยะห่างทำให้การให้บริการไม่คุ้มค่า เพราะไม่สามารถเพิ่ม ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น ราคายังคงเท่าเดิม คือขาขึ้น 288 บาท/คน และขาล่อง 320 บาท/คน

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้มีกิจกรรม การตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยให้ผู้ขับรถต้องลงมารายงานตัวต่อผู้ตรวจการ ณ จุดตรวจ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของตัวรถ ตรวจสอบใบอนุญาตขับรถ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ตรวจสอบระยะเวลาในการขับรถ ตรวจความพร้อมด้านร่างกาย ตรวจสอบระบบ GPS การใช้ความเร็วของรถ และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถจังหวัดพิษณุโลกจัดตั้งขึ้น 3 จุด  คือจุดที่ 1 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 1  ,จุดที่ 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 2 ซึ่งจะมีการดำเนินการสุ่มตรวจสารเสพติดผู้ขับรถในวันที่ 11-12 เมษายน  โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน พร้อมชุดอุปกรณ์ในการตรวจ จุดที่ 3 ถนนหลวงหมายเลข 117 พิษณุโลก-นครสวรรค์กม. 114 + 380 จุดพักรถ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 15-17 เมษายน โดยจุดตรวจดังกล่าว จะมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์  วัดไข้ ผู้ขับขี่  รวมถึงการขอความร่วมมือ ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่อยู่บนรถโดยสารอีกด้วยและดำเนินการตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะประจำจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับเรื่องร้องเรียนการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 2 ตลอด 24 ชั่วโมง

//////