มอบโล่ยกย่องสตรีแถวหน้าเมืองสองแคว

243

“จุติ”มอบโล่ยกย่องสตรีแถวหน้าเมืองสองแคว  บำเพ็ญประโยชน์และเสียสละเพื่อสังคม

เวลา 13.30 น.  วันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ ห้องพิจิตรา แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรีจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 พร้อมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำสตรีท้องถิ่น โดยมีนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์  สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา  นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมงาน

จากนั้น เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ด้านสังคม จำนวน 6 คน ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 2. นางสาวพญา ธาราวุฒิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3. นางชุตินันท์ เครือสุข ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก 4. นางอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก 5.นางสาวนรี ชีวสุทธิศิลป์ ผู้บริหารแบรนด์น้ำหอมมาดามฟิน และ 6. คุณกฤษณะพงศ์  สิทธิปัญญา ผู้บริหารโรงเรียนเสริมสวยเดอะลุคส์

 

นางชุตินันท์ เครือสุข กล่าวรายงานว่า โครงการนี้ เกิดจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวง พม. โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก (องค์กรสาธารณประโยชน์) เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จำนวน 210 คน ให้มีความรู้ในเรื่องกฎหมายใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล

นายจุติ กล่าวว่า สำหรับวันนี้เป็นการรวมพลคนเก่งสตรีพิษณุโลก สังคมกำลังเปราะบางมีปัญหา สตรียังมีพลังอีกเยอะที่จะสามารถมาช่วยเหลือสังคมได้ มีประชากรผู้หญิงเกินครึ่งของประเทศ ถ้าเราให้เขามีส่วนร่วมมากขึ้นเท่าไหร่ เชื่อว่าพลังทางเศรษฐกิจ พลังทางสังคมจะมีมากขึ้นเท่านั้น วันนี้โลกทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยอยู่ท่ามกลางความปั่นป่วน ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต้องตามให้ทัน ขณะเดียวกันจากสถานการณ์โควิดนั้นกระทบการทำอาชีพ การขาดรายได้ กระทบเรื่องสุขภาพของประชาชนมา 2 ปีแล้ว และทั้งโลกกำลังจะฟื้นก็มาเจอสงคราม ซึ่งสงครามก็ป่วนในทุกมิติ ทั้งความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางทหารในภูมิภาคนี้ ฉะนั้นต้องตั้งหลัก ตั้งสติ เราคนไทยต้องเป็นหนึ่งเดียวกันถึงจะเอารอด