ฝนหลวงพิษณุโลก ขึ้นบินทำลายกลุ่มเมฆพายุลูกเห็บ ได้ผลลดความเสียหาย

317

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก บินในภารกิจยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บด้วยการใช้วิธีโจมตีด้วยพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ บรรเทาความรุนแรงและความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

นายวงศกฤต ช่างปรีชา หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งและสภาพอากาศแปรปรวน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เครื่องบิน Super King Air 350 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 2 ลำ ประจำการที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (ตอนล่าง) จ.พิษณุโลก ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินงานปฏิบัติการฝนหลวงในภารกิจยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บด้วยการใช้วิธีโจมตีด้วยพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ โดยการนำสารฝนหลวงซิลเวอร์ไอโอไดด์ เพื่อเร่งกระบวนการทางธรรมชาติ ทำให้ผลึกน้ำแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นเม็ดน้ำละลายตกลงมาเป็นน้ำฝน ซึ่งจะช่วยบรรเทาความรุนแรงและความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

โดยที่ห้วงที่ผ่านมา หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก ได้นำ Super King Air ดำเนินการในภารกิจยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บด้วยการใช้วิธีโจมตีด้วยพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ โดยการนำสารฝนหลวงซิลเวอร์ไอโอไดด์ ไปโจมตีกลุ่มเมฆฝนในพื้นที่ อ.ชาติตระการ อ.นครไทย อ.วังทอง จำนวน  2 เที่ยวบิน ปรากฏว่า ได้ผลดี มีฝนตกในพื้นที่ แต่ไม่มีลูกเห็บแต่อย่างใด ทำให้ทรัพย์สินบ้านเรือนประชาชนเสียหายน้อยมาก นอกจากนี้หน่วยบินฝนหลวง พิษณุโลก ยังได้ร่วมกับหน่วยฝนหลวง จ.แพร่ ในการบินทำฝนหลวงในพื้นที่ จ.น่าน เพื่อให้เกิดฝนตกในพื้นที่ทางการเกษตร อีกด้วย  ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่เต็มรูปแบบ นั้นคาดว่าในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ทางหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก จะต้องเริ่มปฏิบัติการทำฝนหลวงในพื้นที่ จ.พิษณุโลก และอีก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเติมน้ำในเขื่อน และปัญหาดับไฟป่า แบบเต็มรูปแบบ อย่างแน่นอน

///////////