ซ่อมแซมสะพานสลิงข้ามแม่น้ำน่าน หลังชำรุด ป้องกันความปลอดภัยประชาชน

358

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมแซมสะพานสลิงข้ามแม่น้ำน่านหน้าวัดสนามไชย ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาระหว่าหมู่บ้าน

วันนี้( 8 มี.ค. ) ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายศิริโภชน์ ธเนศราภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอพรหมพิราม นำเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานสลิงข้ามแม่น้ำน่านบริเวณหน้าวัดสนามไชย หมู่ที่ 1–2 บ้านมะต้อง ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน   หลังพบว่าบริเวณทางขึ้นลงสะพานสลิงทั้งสองฝั่งเกิดชำรุดเสียหายและพื้นผิวไม่ยึดเกาะและลื่นไถล เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีประชาชนใช้สัญจรจำนวนมาก เมื่อเกิดฝนตกส่งผลให้รถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาเกิดอุบัติเหตุ

เบื้องต้นวันนี้เจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่โดยการวางคานเหล็กบริเวณทางขึ้นลงของสะพานทั้งสองฝั่งเพื่อให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น จากนั้นนำเหล็กตะแกรงฉีกมาเชื่อมติดที่พื้นผิวเก่าของสะพานเพื่อให้สามารถยึดเกาะและป้องกันรถจักรยานยนต์ที่ใช้สะพานดังกล่าวสัญจรเกิดลื่นไถลจนได้รับอันตราย พร้อมทั้งได้ตรวจสอบสะพานสลิงทุกจุดหากพบว่ามีสภาพชำรุดก็ให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่สัญจรสะพานดังกล่าว รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลมะต้อง ตำบลหนองแขม และตำบลใกล้เคียงได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย

ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า หลังจากพบว่าบริเวณทางขึ้นลงสะพานสลิงทั้งสองฝั่งที่บริเวณหน้าวัดสนามไชย ได้เกิดชำรุดเสียหายและพื้นผิวไม่ยึดเกาะและลื่นไถล เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีประชาชนใช้สัญจรจำนวนมาก เมื่อเกิดฝนตกส่งผลให้รถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาเกิดอุบัติเหตุได้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำงบประมาณ มาเร่งดำเนินการซ่อม เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไประหว่างหมู่บ้าน  คือ หมู่  1 และ หมู่ 2   บ้านมะต้อง ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม ได้อย่างปลอดภัย  โดยหากดำเนินการแล้วเสร็จ ทาง อบจ.ก็จะเร่งเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานสลิงข้ามแม่น้ำน่านที่บริเวณหน้าวัดจอมทอง (วัดเก่า) อีกแห่งหนึ่ง ที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 7-9 ของตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก ที่เกิดชำรุดเนื่องจากหูสลิงสะพานที่ยึดระหว่างตัวสะพานกับลวดสลิงขาดหลุดออกจากกันส่งผลให้สะพานสลิงเกิดลาดเอียงจนไม่สามารถใช้สัญจรผ่านไปมาได้ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเร็วต่อไป.

///////////////