เทศบาลนครพิษณุโลกรุกเปิดจุดบริการผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 Home isolation

223

เทศบาลนครพิษณุโลกเปิดจุดบริการผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 (Home isolation) โดยใช้พื้นที่  3  ศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นจุดให้บริการ แบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาลพุทธชินราช

ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนประชาอุทิศ เทศบาลนครพิษณุโลก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ได้ไปตรวจจุดบริการผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19  แบบ Home Isolation หรือดูแลตัวเองที่บ้านเมื่อติดเชื้อ โดยกำหนดใช้พื้นที่ ศูนย์เป็นจุดให้บริการร่วมกันอีก 2 ศูนย์คือ ศูนย์สุขภาพชุมชนมหานุภาพ และ ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น  เป็นการช่วยโรงพยาบาลศูนย์พุทธชินราชพิษณุโลก ที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกวัน  และเพื่อเป็นการดูแลประชาชน ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงของพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก  จึงได้จัดตั้ง 3 ศูนย์นี้ขึ้นมา  เพื่อทำการตรวจคัดกรองผู้เสี่ยงสูง ด้วยระบบ  ATK. เป็นการเบื้องต้น หากพบว่าผลเป็นบวก ติดเชื้อโควิด-19  แล้วจะได้ดำเนินการแยกตัวออกมา  โดยจัดเป็นชุดรักษาให้ฟรี ทั้งรับคู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน     รับกล่องอุปกรณ์ดูแลตนเองที่บ้าน  ซึ่งภายในกล่อง จะประกอบไปด้วย ยาสามัญประจำบ้าน  ปรอทวัดไข้  เครื่องตรวจวัดออกซิเจนปลายนิ้ว   ยาฟาวิพิราเวีย  เจลแอลกอฮอล์   หน้ากากอนามัย และ น้ำยาฆ่าเชื้อ  พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชมชน และ อสม. เพื่อให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด  และประเมินอาการทุกวัน  ว่าอยู่ในระดับใดแล้ว  หากเป็นสีแดงจะนำส่งโรงพยาบาลพุทธชินราชทันที  โดยจะมอบของทั้งหมดให้ไปดูแลตนเองที่บ้าน   ซึ่ง 3  ศูนย์นี้  ได้เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก