รมว.พม.เปิดโรงเรียนครอบครัว”และ”ศูนย์ช่วยเหลือสังคม”

114

รมว.จุติ ไกรฤกษ์ เดินหน้าเปิด”โรงเรียนครอบครัว”และ”ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” เหตุโควิค 19 ทำให้ 2.8 แสนครอบครัว ไร้งานทำ ไม่มีปัญญาส่งลูกเรียน รัฐตามกลับแค่บางส่วน ที่เหลือเด็ก ไม่ได้เรียนหนังสือ พม.ดึงคนในครอบครัวเข้าโรงเรียนครอบครัวและศูนย์ฯ ฝึกทักษะ ให้มีอาชีพ มีรายได้ ก่อนที่จะ”ยากจน ข้ามรุ่น” ยอมรับ ภาวะข้าวของแพง กระทบกลุ่มเปราะบาง  ในเมืองหนักกว่าชนบท

วันนี้ (21 มกราคม 65 ) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางไปเปิด”ศูนย์ช่วยเหลือสังคม”ตำบลบ้านกร่าง อ.เมือง เป็นแห่งที่ 7 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกร่าง ให้การต้อนรับ จากนั้น รมว.พม.ได้มอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) มอบถุงยังชีพกับครอบครัวที่ประสพปัญหาทางสังคมและมอบรถโยกแก่คนพิการจำนวนมาก

นายจุติ ไกรฤกษ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาสังคมเกิดขึ้นมาก หลังจากโควิค-19 เกิดขึ้นมา 2 ปีเต็ม ทำให้หลายคนลำบากมากขึ้น ล่าสุด ตนลงพื้นที่ อ.วังทอง พบว่า มี”ย่าเลี้ยงเดี่ยว” อยู่กับหลาน 7 คน  ซึ่งถือว่า อยู่อย่าลำบากมากๆ แต่ พม.ไม่ยอมปล่อยทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะเด็ก ย่อมมีปัญหาเรื่องการเรียน จำเป็นต้องเปิด”โรงเรียนครอบครัว”เพื่อนำหลายหน่วยงานบูรณาการแก้ปัญหา นอกจากนี้ปัญหา แม่เลี้ยงเดี่ยว มีลูกเยอะ กำลังเป็นปัญหาทั่วประเทศ ประเมินแล้ว เด็กมีโอกาสไม่ได้รับการเรียนประมาณ 280,000 ครอบครัว กระทรวงศึกษาฯ ตามกลับมาเรียน 130,000 ครอบครัว ที่เหลือก็ไม่ได้เรียนหนังสือ ดังนั้น พม.จะต้องเข้าไปฝึกทักษะ ให้มีอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อปลอดหนี้เก่าต่อไป มิฉะชั้น ชีวิตจะอยู่อย่างลำบาก ถึงขั้น..ยากจนข้ามรุ่น

วันนี้จับมือกับผู้ปกครอง ครู อพม.กับภาคเอกชน ทำ”โรงเรียนครอบครัว”ทำ”ศูนย์ช่วยเหลือสังคม”ทำห้องสมุดดิจิทอล เพื่อสร้างโอกาสให้คนมีอาชีพ ลดรายจ่าย เพื่อสร้างโอกาส ให้เด็กสามารถเข้าการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งก็ขอบคุณบริษัทการสื่อสายหลายบริษัทที่ได้ช่วยให้งานสำเร็จ

ต่อข้อซักถาม ปัจจุบันราคาข้าวของแพง จะกระทบกับ ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปาะบางหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมหรือไม่นั้น รมว.จุติ เปิดเผยว่า ราคาแพงก็เป็นบางกลุ่ม บางชนิด แล้วแต่ฤดูกาล แต่วันนี้ จะต้องสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริม เป็นอันดับแรก และกลุ่มเปราะบางในเมือง มีความยากลำบากกว่ากว่าชนบท ต้องซื้อทุกอย่าง บ้านต้องเช่า นับว่าเป็นปัญหาสังคมที่ซับซ้อน ส่วนรัฐบาลมีงบประมาณอย่างจำกัด