ดีป้า ปักหมุด Smart Economy Showcase ที่พิษณุโลกนำร่องครบ 3 จังหวัด

97

พิษณุโลกประกาศความสำเร็จปักหมุด โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบครบ 3 จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย อุบลราชธานี สงขลา และล่าสุดเปิดกิจกรรม Smart Economy Showcase ที่ จ.พิษณุโลก พร้อมเผยผลสำเร็จโครงการฯ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 27 ล้านบาท เตรียมเดินหน้าแผนต่อยอดส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวต้อนรับพร้อมเปิดการแถลงข่าวและพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Economy Showcase) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ ครบ 3 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ อุบลราชธานี สงขลา และพิษณุโลก ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดสุดท้ายสำหรับโครงการส่งเสริมการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะในปีนี้

ในงานนี้ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม Smart Economy Showcase จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้แนวคิด “สร้างโอกาสให้ธุรกิจปรับวิถีชีวิตให้คิดอย่างดิจิทัล” โดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาด มีผู้ประกอบการธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,350 ราย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 27 ล้านบาทและเพื่อเป็นการต่อยอดคามสำเร็จ ดีป้า จะมีแผนส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้กระจายตัวและครอบคลุมผู้ประกอบการทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ หรือDigital Transformation ได้อย่างมั่นคง

ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวอีกว่า จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุดท้ายสำหรับโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบในปีนี้ ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสำคัญ เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจภูมิภาคและสะท้อนแนวทางการเติบโตของภูมิภาคได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีความสำคัญด้านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรม Smart Economy Showcase พิษณุโลก ดีป้านำ 30 ดิจิทัลสตาร์ทอัพชั้นนำ ทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่เข้ามาแนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อบริหารจัดการร้าน เพิ่มโอกาสการขาย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับบรรดาผู้ประกอบการในจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง โดยหวังให้พิษณุโลกเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบอัจฉริยะ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับการตอบรับดีเยี่ยม โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 450 คน เกิดการจับคู่ธุรกิจ ระหว่างดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ อีกทั้งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง

นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า พิษณุโลกเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญที่มีการค้าขายเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ประกอบการธุรกิจมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจไปรอด โดยกิจกรรม Smart Econmy Showcase ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการพื้นที่พิษณุโลกและใกล้เคียง ที่จะได้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจ เป็นตัวช่วยบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ซึ่งผู้ประกอบการพร้อมที่จะปรับตัวสู่วิถีชีวิตใหม่และทางจังหวัดเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวอย่างเต็มที่