กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมกับภาคเอกชนมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนที่ดือดร้อน

93

กองพลพัฒนาที่ 3 เดินหน้าคลานยหนาวแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หลังได้รับมอบผ้าห่มจำนวน 500 ผืน จากภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่ผ่านมา ที่หน้ากองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 พร้อม พ.อ.สมใจ  คิดเกื้อการุญ รอง ผบ. พ.อ.รุ่งเพชร คนทัด เสนาธิการ ร่วมรับมอบผ้าห่มกันหนาวจากจากคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 500 ผืน เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาว ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นพื้นที่ชนบท ที่มีพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกหระทบจากภัยหนาวเป็นประจำทุกปี

โดยในปีทางกองพลพัฒนาที่ 3  พร้อมตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้นำผ้าห่มกันหนาวไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเขาฟ้าและครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่เขาสมอแคลง ซึ่งมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นในช่วงฤดูหนาว

วันเดียวกันผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 พร้อมคณะนายทหาร และเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสา โครงการทหารพันธุ์ดี  ได้เดินทางไปทางบ้านเกษตรสมบูรณ์ ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ราบสูงอยู่ในสภาพแวดล้อมป่าเขา และอยู่ไกลจากตัวจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 100 กิโลเมตร  เพราะในช่วงหน้าหนาวจะได้รับผลกระทบจากภัยหนาวมากอีกแห่ง จึงได้นำผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับบริจาคของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมถุงยังชีพที่มีสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันไปแจกจ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง และเป็นความร่วมมือช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น