วิทยาลัยบึงพระพิษณุโลก เปิด จำหน่ายเค้กและคุกกี้ปีใหม่ทางออนไลน์

201

วิทยาลัยบึงพระพิษณุโลก เปิดช่องทางออนไลน์ จำหน่ายเค้กและคุกกี้ปีใหม่ในราคาย่อมเยาว์

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้จัดโครงการจำหน่ายเค้กและคุ้กกี้ปีใหม่ 2565 ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการสร้างงาน สร้างรายได้ และร่วมบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ผ่านการประเมินผลของการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชาชีพ

อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพในการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานจริง ฝึกทักษะในการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต

ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก กล่าวว่า  การจำหน่ายคุกกี้ในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับผู้เป็นที่รัก เพื่อนๆ พี่ น้อง และญาติผู้ใหญ่ วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการจำหน่ายคุกกี้ปีใหม่ในราคาย่อมเยาว์ โดยให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการผลิตคุกกี้

สำหรับคุกกี้ที่ผลิตจะมีทั้งหมด 3 รส คือคุกกี้ธัญพืช คุกกี้คอนเฟลก และคุกกี้เนยสด จัดจำหน่ายในราคาเพียงกล่องละ 90 บาท นอกจากนี้ยังมีเค้กส้ม และฟรุตเค้ก จำหน่ายในราคาเพียงกล่องละ 150 บาท ท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 055 337 551 ต่อ 0 โดยสั่งได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 และรอรับขนมได้ตั้งแต่วันที่ 23-29 ธันวาคม 2564

/////