คูโบต้าร่วมกับกองทัพบกมอบเสื้อกันหนาวให้ชาวพิษณุโลก 2500 ตัว

112

คูโบต้าร่วมกับกองทัพบก  จัดกิจกรรม คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาวมอบไออุ่นให้พี่น้องชาวพิษณุโลก จัดคาราวานเสื้อกันหนาว 2,500 ตัว”

วันที่ 9  ธันวาคม 2564  ที่โรงเรียนนาบัววิทยา  ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก   นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว” ซึ่งทางบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมสานต่อความห่วงใย เติมเต็มกำลังใจ มอบไออุ่น  ให้พี่น้องประชาชน ในโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว” ปีที่ 22 จัดขบวนคาราวานร่วมกับกองทัพบก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาว 10,000 ตัว ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม 4 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดละ 2500 ตัว

ซึ่ง นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 43 ปี ของสยามคูโบต้า เราไม่เพียงมุ่งเน้นการเป็นผู้นำเครื่องจักรกลและนวัตกรรมการเกษตรเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว” จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการ KUBOTA On Your Side ในการอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน โดยมีความตั้งใจบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกล

ในปีนี้ สยามคูโบต้าได้แบ่งปันความอบอุ่นผ่านเสื้อกันหนาว ไปยังพี่น้องประชาชน เยาวชน และเกษตรกรที่ขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีพเมื่ออากาศหนาวเย็น ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดละ 2,500 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 10,000 ตัว มูลค่ารวม 3,000,000 บาท โดยจัดกิจกรรมตามแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับในจังหวัดพิษณุโลก เราได้ดำเนินกิจกรรมลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวจำนวน 2,500 ตัว ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกันนี้ ยังได้รับร่วมมือจาก คูโบต้าบิ๊กยู พิษณุโลก ซึ่งเป็นร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรม “คูโบต้า เคียงข้างสร้างอนาคต” มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อเสริมสร้างทักษะกีฬาและการออกกำลังกายให้แก่เยาวชนอีกด้วย

ซึ่งต้องขอขอบคุณกองทัพบก ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือ และอยู่เคียงข้างความสำเร็จด้วยดีตลอดมา สำหรับในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ สยามคูโบต้ามีความห่วงใย และอยากขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เสื้อกันหนาวที่ได้นำมามอบในวันนี้ จะช่วยสร้างความอบอุ่นและกำลังใจให้กับทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ในเร็ววัน”

ด้านพันเอก สุวัฒน์ เฉลิมเกียรติ เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 39 กล่าวว่า “ขณะนี้หลายพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก เริ่มมีสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ด้วยอุณหภูมิที่ลดลงเนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งยังมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากยังประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนต่างๆ สำหรับกองทัพบกเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมย์ของผู้บัญชาการทหารบก ในการเข้าดูแลบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุด สำหรับความร่วมมือกับสยามคูโบต้าในปีนี้ กองทัพบกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ใช้ศักยภาพของหน่วยงานทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมดำเนินการลำเลียงเสื้อกันหนาวไปแจกจ่ายให้ประชาชนยังพื้นที่เป้าหมายโดยเร็วทันต่อสถานการณ์ภัยหนาว”

ด้านนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ปลัดจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า “ในนามพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลก ขอขอบคุณสยามคูโบต้า และกองทัพบก ที่ให้ความสำคัญและห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว อีกทั้งได้ให้การสนับสนุนลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่อีกไม่น้อยที่ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้แก่ชุมชน สำหรับเสื้อกันหนาวที่ท่านได้นำมามอบให้ในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความอบอุ่น บรรเทาความหนาว ตลอดจนสร้างกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเราที่ได้รับผลกระทบ”