ลงนาม MOU Sha Plus ระหว่างสถานประกอบการที่พักและ รพ.กรุงเทพพิษณุโลก

120

สถานประกอบการที่พักและ รพ.กรุงเทพพิษณุโลก จัดพิธีลงนามข้อตกลงมาตรฐาน Sha Plus ตามโครงการมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย Amazing Thailand Safety&Health Administration (SHA) และ Sha Plus เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพิษณุโลก และยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานในระดับสากลและควบคุมการแพร่กระจายของ ไวรัสโควิด-19

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่าพิษณุโลก นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิณ นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดพิษณุโลก นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์องอาจ เลิศขจรสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ร่วมกันจัดพิธีลงนามข้อตกลงมาตรฐาน Sha Plus ร่วมกับสถานประการที่พักใน จ.พิษณุโลก ตามโครงการมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย Amazing Thailand Safety&Health Administration (SHA) และ Sha Plus เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพิษณุโลก และยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานในระดับสากลและควบคุมการแพร่กระจายของ ไวรัสโควิด-19

นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่าอยากจะให้สถานประกอบการทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเครื่องหมาย Sha Plus ซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดรณรงค์อยู่ให้บุคคลากรในสังกัดของสถานประกอบการได้รับวัคซีนให้ครบ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ก็เชิญชวนสถานประกอบการทุกแห่งร่วมกันปฏิบัติมาตรฐานและเกณฑ์ เพื่อให้ได้รับเครื่องหมาย Sha Plus เป็นตัวช่วยการันตี และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลกในช่วงที่มีระยะเวลาในการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นนี้

นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่า ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ได้ตระหนักและประชาสัมพันธ์เรื่อง Sha Plus มาโดยตลอดเพราะว่าเป็นตัวการันตีที่สำคัญให้การสร้างแรงจูงใจ และความน่าเชื่อถือให้กับนักท่องเที่ยวได้ตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก โดยสถานประกอบการควรยึดถือเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นที่ตั้ง ก็ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ เช่นโรงแรม ร้านอาหาร โฮมสเตย์ และสถานที่ท่องเที่ยว มาทำ SHA Plus & SHA Extra Plus ก็จะพยายามส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ต่อไปให้ได้มากที่สุดเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลกอย่างมีความสุข

ด้านนายแพทย์องอาจ เลิศขจรสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพิษณุโลก ทางโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกได้มีการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์ เพื่อตรวจ ค้นหา ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 และการรักษารวมถึงส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล ซื่งมีเครือข่ายโรงพยาบาลกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยเติมเต็มโครงการ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา และนำวิธีรักษาพยาบาลเบื้องต้น ไปจนถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกในระยะยาว รวมถึงได้รับความไว้วางใจด้านสุขภาพและความปลอดภัย ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

/////////////////////////