อพท.ผลักดันบ้านหอกลองเป็น Happy Model ส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังโควิด

106

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4(อพท.4) ลงพื้นที่เตรียมผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังโควิด-19 เลือกชุมชนบ้านหอกลอง เป็น Happy Model เป็นโมเดลแรกในประเทศไทยส่งเสริมเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ คือกินดี อยู่ดี แบ่งปันดี และออกกำลังกายดี

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่สวนแสงจันทร์ฟาร์ม หมู่ที่ 1  ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4(อพท.4) ลงพื้นที่เตรียมผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังโควิด-19 พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับนางศศิวัณย์ ศรีพรหม  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก เลือกชุมชนบ้านหอกลอง เป็น Happy Model เป็นโมเดลแรกในประเทศไทยส่งเสริมเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ คือกินดี อยู่ดี แบ่งปันดี และออกกำลังกายดี

ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4(อพท.4) ได้กล่าวว่า องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.4) พื้นที่รับผิดชอบ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร ได้ร่วมหารือกับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ หอกลองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อม ทั้งชุมชน ทั้งแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงระยะทางที่อยู่ใกล้ตัว อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยปกติก่อนมีโควิด-19 ปี 2562 มีนักท่องเที่ยวประมาณ 3 ล้านคน รายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 7-8 ล้านบาทต่อปี จึงเลือกบ้านหอกลองแห่งนี้เตรียมผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับสถานการณ์หลังโควิด-19 เรียกว่าท่องเที่ยวคุณภาพ 1 ในโมเดลที่สำคัญที่จะสามารถมายกระดับหอกลองได้ก็คือ แฮปปี้โมเดล ท่องเที่ยวอารมณ์ดี มีความสุข เราจะมาส่งเสริมเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยว คือกินดี อยู่ดี แบ่งปันดี และออกกำลังกายดี คือเวลานักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ต้องได้กินอาหารที่มีความสะอาดปลอดภัย นอนและอยู่ในโฮมสเตย์ที่มีคุณภาพ ที่พักที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน แบ่งปันดีคือมาช่วยทำ CHR มาช่วยชุมชนให้คำแนะนำธุรกิจในชุมชน หรือมาช่วยทำภูมิทัศน์ในชุมชนให้สวยงาม รวมทั้งชุมชนเองก็ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวหอกลอง เกี่ยวกับวิถีชีวิตการทำนา การกินอินทผลัม การทำสมุนไพร มาตบกระชากวัย มาออกกำลังกายดี มาสร้างสุขภาพที่ดีที่หอกลอง มาวิ่ง มาเดินที่หอกลอง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทางบ้านหอกลองจะออกแบบให้กับนักท่องเที่ยวได้ ได้มามีความสุขที่หอกลอง อพท.4 จึงลงมาช่วยสนับสนุนบทบาทของชุมชน ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ให้มีความเป็นมืออาชีพและนำไปสู่ตลาดการท่องเที่ยวในระดับพรีเมี่ยมได้ ซึ่งทาง อพท.เองก็มีความองค์ความรู้ในเรื่องนี้ ซึ่งชุมชน ม.1 และ ม.2 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ชุมชนค่อนข้างเข้มแข็ง แต่ว่ายังขาดการผนวกเข้ากับทางรูทการท่องเที่ยว หรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่จะช่วยผลักดันและส่งเสริมให้มีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งทาง อพท.จะเข้ามาส่งเสริมและผลักดันต่อไปสู่ตลาดระดับประเทศ

ด้านนางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ทางสมาคมฯ จะผลักดันให้ ชุมชนบ้านหอกลอง ม.1 ม.2 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเคียงคู่เมืองพิษณุโลก เพราะอยู่ไม่ไกลจาก อ.เมืองพิษณุโลก เพียงแค่ประมาณ 10 กม. เท่านั้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของสมาคมฯในการสนับสนุนให้จังหวัดพิษณุโลกเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เรียกว่า Wellness Hub หรือศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจร ซึ่งสวนแสงจันทร์ฟาร์ม ทีทั้งสวนอินทผลัม โฮมสเตย์ ร้านกาแฟ ที่น่าสนใจ ก็สอดรับกับนโยบายของสมาคมฯ จึงเตรียมผลักดันส่งเสริมสู่ความยั่งยืนต่อไป

/////////////////////////