ประชาชน Walk in ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ของสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนโควิด 19

181

ประชาชน แห่ Walk in  ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3  เป็น ไฟเซอร์ และแอสตร้าเซเนก้า ซึ่งเป็นช่วงสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่มีเป้าหมายฉีดให้ได้ 100 ล้านโดส จ.พิษณุโลก จึงเชิญชวนประชาชนมาฉีดวัคซีน เพื่อลดความรุนแรงของโรค และลดการเสียชีวิต ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนทุกแห่ง ใน จ.พิษณุโลก

โดยช่วงเช้าวันนี้ (1 ธ.ค.)  นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางเปรมฤดี  ชามพูนท นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก  ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฉีดวัคซีน ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งวันนี้ และวันพรุ่งนี้  เปิด  Walk in  ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3  เป็น ไฟเซอร์ และแอสตร้าเซเนก้า รวมจำนวน 6,000 คน  แบ่งเป็นวันละ 3,000 คน  มีประชาชนเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม  และซิโนแวค 2 เข็ม   เดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนตั้งแต่เช้าอย่างต่อเนื่อง  และมีการบูรณาการความร่วมมือของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  รพ.สต.ในเขต อ.เมือง และ รพ.เอกชน มาเป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยในวันที่  27 พ.ย. -5 ธ.ค. ได้กำหนดให้เป็นสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนโควิด 19 และตลอดช่วงเดือน ธันวาคม ที่มีเป้าหมายฉีดให้ได้ 100 ล้านโดส   จ.พิษณุโลกจึงขอเชิญชวนประชาชนมาฉีดวัคซีน เพื่อลดความรุนแรงของโรค และลดการเสียชีวิตหากติดเชื้อ โดยสามารถ Walk in  ได้ ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนทุกแห่ง ใน จ.พิษณุโลก  โดมีสูตรหลัก คือ ไฟร์เซอร์เข็ม 1 –ไฟเซอร์ เข็ม 2 , แอสตร้า เข็ม 1 – ไฟเซอร์เข็ม 2 , ซิโนแวคเข็ม 1 – ไฟเซอร์ เข็ม 2, หรือ ซิโนแวคเข็ม 1 – แอสตร้าเข็ม 2   ส่วน สูตรกระตุ้นสำหรับผู้ฉีดครบ 2 เข็ม 4 สัปดาห์ขึ้นไป คือ หากฉีด ซิโนแวค 2 เข็ม กระตุ้นด้วย แอสตร้าเข็ม 3,หรือ ฉีด ซิโนแวค 2 เข็ม กระตุ้นด้วย ไฟร์เซอร์ เข็ม 3  , ฉีดซิโนฟาร์ม 2 เข็ม กระตุ้นด้วย แอสตร้าเข็ม 3 ,หรือฉีดซิโนฟาร์ม 2 เข็ม กระตุ้นด้วย ไฟเซอร์เข็ม 3

สำหรับ ข้อมูลการฉีดวัคซีนของ จ.พิษณุโลก ตั้งแต่ วันที่ 7 เมษายน -30 พฤศจิกายน 2564เข็มที่ 1 ฉีดสะสมแล้ว 523,213 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.83 / เข็มที่ 2 447,812  ราย คิดเป็น้อละ 42.65 / และเข็มที่ 3    24,660 ราย  ร้อยละ 2.35  ซึ่ง จ.พิษณุโลก มีเป้าหมาย 1,050,000 ราย /

////////