ชาวนครไทย ปักธงบนยอดเขาช้างล้วงตามประเพณี

204

ประชาชนชาวอำเภอนครไทย ร่วมขึ้นพิชิตเขาช้างล้วง ปีนผาสูงปักธงยอดเขา จำนวน 3 ผืน  รำลึกถึงวีรกรรมพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  ถือเป็นไฮไลน์ของงานประเพณีปักธงชัย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

วันนี้ 19 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณเขาช้างล้วง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก   พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ของจังหวัดและอำเภอ อีกทั้ง ชาวอำเภอนครไทย ร่วมประกอบพิธีกล่าวถวายสดุดีเทิดพระเกียรติ พ่อขุนบางกลางท่าว เจ้าเมืองบางยาง ก่อนที่จะเดินเท้าเดินเท้าด้วยระยะทาง 3.5 กิโลเมตร เพื่อนำธงปักชัยปักขึ้นเขาช้างล้วง ตามประเพณี  ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร โดยธงทั้ง 3 ผืนที่ผ่านการทอด้วยฝีมือของทุกภาคส่วนในอำเภอนครไทยที่ร่วมมือร่วมใจกันทอขึ้น ก่อนจะนำขึ้นไปปักบนยอดเขา 3 ยอด ประกอบด้วย เขาฉันเพล เขาย่านไฮ และเขาช้างล้วง ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวนครไทย สืบสานมาตั้งแต่โบราณกาลมาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี

โดยทุกๆปี ชาวอำเภอนครไทย จะได้ร่วมกันทอธงขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร จำนวน 3 ผืน ตามประเพณีเก่าแก่ ทุกวันขึ้น 14-15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี หรือตรงกับ “วันลอยกระทง” เพื่อนำไปปักลงบนยอดเขาช้างล้วง เพื่อสืบถอดประเพณท้องถิ่น ธงทั้ง 3 ผืนที่ผ่านการทอด้วยฝีมือของชาวอำเภอนครไทย และร่วมเดินขึ้นเขานำไปปักบนยอดเขาระยะทางกว่า 3.5 กิโลเมตร ผ่านยอดเขา 3 ยอด ประกอบด้วย เขาฉันเพล เขาย่านไฮ และเขาช้างล้วง เพื่อระลึกถึงพ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมืองบางยางในอดีต ซึ่งกาลต่อมา คือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย เป็นการรำลึกถึงชัยชนะของพ่อขุนบางกลางหาวที่มีชัยชนะศึก และเป็นความเชื่อของชาวบ้านว่า การปักธงชัย จะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข กินดีอยู่ดี ถ้าปีใดไม่ปักธง จะเกิดภัยพิบัติ หรือเภทภัยต่างๆ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหรือเสียชีวิต รวมทั้งชาวอำเภอนครไทยเชื่อกันว่า ผู้ใดขึ้นไปปักธงบนเขาทั้ง 3 ยอด จะอยู่เย็นเป็นสุข โดยในปีนี้งานประเพณีจัดขึ้น ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

///////////