บรรยากาศรับสมัครทั้งนายก อบต.และสมาชิก 76 แห่ง เป็นไปอย่างเรียบร้อย

114

จังหวัดพิษณุโลก เปิดการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันแรก บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้เข้มป้องกันโควิด-19

วันนี้ (11 ต.ค.64) พ.ต.ท.วัชรินทร์  พิมพ์กะภีร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก  ได้จัดการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดพิษณุโลก  โดยส่วนใหญ่แต่ละแห่ง มีผู้สมัคร เดินทางไปยังสถานที่รับสมัครและลงชื่อตั้งแต่ก่อน 08.30 น.จึงต้องมีการจับสลากลำดับการยื่นใบสมัครในบางพื้นที่ และหลังจากนั้นได้ทยอยมาสมัคร

โดยการเปิดรับสมัครวันแรกบรรยากาศ โดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรับสมัครภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  มีผู้มาสมัครทั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต. กันตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งบรรยากาศเป็นอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไร

จังหวัดพิษณุโลก มีองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหมด 76 แห่ง เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวนเขตเลือกตั้งจำนวน 880 เขต

 

///////////////