ผู้ปกครองไปขอรับเงินเยียวยา 2,000 บาท

198

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ติดตามการมอบเงินเยียวยานักเรียนแก่ผู้ปกครองตามมาตรการป้องกันโควิด-19 จำนวนเงิน 2,000 บาท ตามสถานศึกษาต่างๆ พบว่าแต่ละแห่งมีการจัดการ การมารับเงินของผู้ปกครองที่ดี เงินทุกบาทส่งถึงมือผู้ปกครอง ไม่มีปัญหา

เมื่อเวลา  10.00 น.ของวันที่ 7 ก.ย. นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  ลงพื้นที่ติดตามการมอบเงินเยียวยานักเรียนแก่ผู้ปกครองตามมาตรการป้องกันโควิด-19 จำนวนเงิน 2,000 บาท ที่โรงเรียนสิ่นหมิน และโรงเรียนผดุงราษฎร์  ตามที่รัฐบาลจัดโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

โดยเฉพาะที่โรงเรียนสิ่นหมิน  วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดคิวให้ผู้ปกครองทยอยมารับเงินเยียวยาของแต่ระดับชั้น พร้อมกับจัดสถานที่ในการกรอกเอกสถานเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ด้วย ซึ่งผู้ปกครองที่เดินทางมารับเงินเยียวยา ต่างรู้สึกพอใจและพอที่จะบรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ แต่จากการสอบถามพบว่าบุตรหลานแต่ละท่านอยากกลับมาเรียนตามเดิมมากกว่า

 

ด้านนายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบโรงเรียนต่างๆ ที่มีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ปกครอง พบว่ามีบางโรงเรียนที่เริ่มจ่ายให้ผู้ปกครองตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาและจะทยอยจนครบทุกแห่ง แต่ละแห่งอาจใช้เวลาหลายวัน เนื่องจากมีนักเรียนจำนวนมาก ทางโรงเรียนต้องจัดคิวให้ผู้ปกครองมารับเงิน ซึ่งจากการตรวจสอบยังไม่พบปัญหาอะไร เงินที่ช่วยเหลือ 2,000 บาท ถึงมือผู้ปกครองทุกบาทอย่างแน่นอน ไม่มีการหักค่าใช้จ่าย อะไรทั้งสิ้น

///////////