แม่ทัพภาคที่ 3 ปล่อยยานพาหนะรับผู้ติดเชื้อโควิค 19 พื้นที่กทม.และปริมณฑลกลับบ้าน

184

จังหวัดพิษณุโลกปล่อยขบวนรถโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันกองทัพบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พาคนกลับบ้านไปรับผู้ป่วยติดเชื้อ covid19 กลุ่มสีเขียวจากกรุงเทพฯเข้าสู่ระบบการรักษาที่ จ.พิษณุโลก

พลโทอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปล่อยขบวนรถโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันกองทัพบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพาคนกลับบ้านเพื่อไปรับผู้ติดเชื้อโรค covid-19 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวจำนวน 12 คน จากกรุงเทพฯกลับมาเข้าสู่ระบบการรักษายังภูมิลำเนา

โดย โครงการพาคนกลับบ้านซึ่งนำไปงานที่ติดเชื้อโควิค 19 ที่ติดค้างอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลกลับภูมิลำเนาเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาหลังจากรัฐบาลประกาศปิดแคมป์คนงานในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นระยะเวลา 1 เดือนเพื่อเป็นการตัดวงจรการระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในกลุ่มแรงงานจากการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกทำให้พบว่ามีรายงานติดเชื้อโควิด 19 เป็นจำนวนมากประกอบกับสถานที่รักษาในพื้นที่กรุงเทพฯมีไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยเพื่อภาระงานที่ติดเชื้อและมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกกลับมารักษาตัวอย่างบ้านเกิดเพื่อลดภาระระบบสาธารณสุขของกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลโดยกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดนำรถบัสไม่ปรับอากาศจำนวน 3 คัน จากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 มาดัดแปลงทำฉากกั้นระหว่างผู้โดยสารและคนขับออกจากกันเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส covid-19 พร้อมรถขนส่งสัมภาระของผู้ป่วย และรถพยาบาลติดตามไปด้วยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยหากกรณีผู้ป่วยมีอาการระหว่างเดินทาง โดยผู้ป่วยทั้งหมดจะต้องเข้าสู่ระบบการรักษาที่ รพ.

ส่วนเจ้าหน้าที่ได้จัดอุปกรณ์ในการป้องกันเจ้าหน้าที่อาทิชุด PPE, Face shield หมวกคลุมศีรษะถุงมือหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและน้ำยาทำความสะอาดสถานที่และได้มีการวางแผนการปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่

โดยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกักตัว 14 วันภายในสถานกักตัวที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนที่จะสามารถออกมาปฏิบัติหน้าที่ในรอบต่อไปได้