ผู้ปกครองแห่รับลูกกลับ โรงเรียนจ่าการบุญประกาศปรับการเรียนงดเรียน On Site

353

โรงเรียนจ่าการบุญ อ.เมืองพิษณุโลก ประกาศให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับในช่วงพักกลางวัน หยุดเรียน On Site ที่โรงเรียน 2 วัน ถึง 25 มิ.ย.64 หลังได้รับแจ้งจากผู้ปกครองนักเรียนว่า มีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID- 19) และพบว่านักเรียนจ่าการบุญรายหนึ่งมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ เนื่องจากพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้กัน   ขระที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีที่ประกาศปิดไปก่อนหน้านี้ ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครพิษณุโลก ได้มาทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามอาคารเรียนแล้ว

วันนี้ 23 มิ.ย.64 นายชัยทิพย์ อดุลยรัตนพันธุ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจ่าการบุญ ได้ลงนามในประกาศโรงเรียนจ่าการบุญ เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านในเวลา  11.30 – 13.00 น.

ทั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนจ่าการบุญ ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองนักเรียนว่า มีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID- 19) และพบว่านักเรียนมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ  ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนจ่าการบุญ ได้ไปที่บ้านของนักเรียนคนดังกล่าว  เนื่องจากพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้กัน  เกรงว่า อาจจะทำให้มีความเสี่ยง จึงแจ้งมาทางโรงเรียนทราบ พร้อมได้กักตัวของนักเรียนไว้แล้ว

และเพื่อให้เกิดความสบายใจแก่ผู้ปกครอง โรงเรียนจึงมีมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับในเวลา 11.30 – 12.00 น.  พร้อมประกาศขอปรับการเรียนการสอนในระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1. ปรับรูปแบบการเรียนการสอนทุกระดับชั้น โดยให้นักเรียนเรียน On Line และ On Hand อยู่ที่บ้าน งดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง   2. จัดทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารประกอบ โรงอาหาร และบริเวณต่างๆ 3. สำรวจและคัดกรองนักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน หากพบว่าเข้าเกณฑ์สอบสวนจะส่งตรวจหาเชื้อทันที  4. ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ให้แยกตัวอยู่บ้าน แจ้งรายงานอาการทุกวัน หากพบว่ามีอาการเข้าเกณฑ์ให้ดำเนินการพบแพทย์และแจ้งให้โรงเรียนทราบทันที . ให้ผู้ปกครองจัดทำ Time Line ของตนเองและนักเรียน ระหว่างวันที่ 14 – 27 มิถุนายน 2564  ส่งครูประจำชั้นในวันที่นักเรียนมาเรียน On Site วันแรกที่โรงเรียน

ขณะที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่ได้ประกาศปิดไปก่อนช่วงเช้าที่ผ่านมา ทำให้ในช่วงเที่ยงนายสุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครพิษณุโลก ได้นำอุปกรณ์มาทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดตามอาคารเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด หลังจากมีผู้ปกครองติดเชื้อโควิด และพบว่ามีนักเรียนมีความเสี่ยงสูง ทำให้ต้องประกาศปิดระหว่างวันที่  23-25 มิ.ย.นี้

สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ในเขตพื้นที่ อ.เมืองพิษณุโลก มีโรงเรียนที่ประกาศปิดการเรียนในสัปดาห์นี้ไปแล้วจำนวน  6 แห่ง

///////////////