ปิดโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 3 วัน หลังพบว่ามีผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19

539

ปิดอีกหนึ่งโรงเรียน 3 วัน ผู้ปกครองนักเรียนรร.เฉลิมสตรีติดเชื้อโควิด-19 และพบว่านักเรียนเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง  เนื่องจากพักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียน online อยู่ที่บ้าน

เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา (00.30 น.ของวันที่ 23 มิ.ย.) นายสุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  ได้ลงนามในประกาศด่วน ของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง มาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน พ.ศ. 2564)  ซึ่งโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีได้รับแจ้งจากนักเรียนว่ามีผู้ปกครองนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-1 9) และพบว่านักเรียนเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง  เนื่องจากพักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ

ทางโรงเรียนจึงขอประกาศปิดโรงเรียนเป็นเวลา 3 วัน พร้อมมีมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนี้ 1. ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียน online อยู่ที่บ้านงดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site ที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง  2. จัดทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารประกอบ โรงอาหาร และบริเวณต่างๆ 3. สำรวจและคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคน หากพบว่าเข้าเกณฑ์สอบสวนจะส่งตรวจหาเชื้อทันที 4. ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ให้แยกตัวอยู่บ้าน แจ้งรายงานอาการทุกวัน หากพบว่ามีอาการเข้าเกณฑ์ให้ดำเนินการพบแพทย์และแจ้งให้โรงเรียนทราบทันที

ทั้งนี้ โรงเรียนได้เปิดทำการสอนได้เพียง 7 วันทำการ ในรูปแบบ on site โดยสลับชั้นเรียนระหว่างมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย มาตั้งแต่ 14 มิ.ย.64  ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก มีโรงเรียนที่ประกาศปิดในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 5 โรงเรียนแล้ว ได้แก่โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ มาลาเบี่ยง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก และโรงเรียนนานาชาติแคมบริดจ์ คอลเลจ ไทยแลนด์ และ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี