ปิดโรงเรียนนานาชาติ หลังพบญาติเด็กนักเรียนติดโควิดมาจากกรุงเทพ

488

จังหวัดพิษณุโลกปิดโรงเรียนเพิ่มอีก 2 แห่ง หลังพบญาติของเด็กนักเรียนที่เดินทางกลับจากกรุงเทพแล้วตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19   จึงต้องทำการปิดในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน เพื่อทำความสะอาด ฉีด อบ พ่นยาฆ่าเชื้อทุกห้องเรียน

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับรายงานด่วนจาก นายสมชาย และ นางวัลลา  สันติภาดา ผู้บริหารของโรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก และโรงเรียนนานาชาติแคมบริดจ์ คอลเลจ ไทยแลนด์ (Cambridge College Thailand)  ว่า โรงเรียนได้มีหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียน แจ้งปิดการเรียนการสอน (เร่งด่วน) ซึ่งโรงเรียนฯ ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ นิวเคมบริดจ์ รายหนึ่งว่า ลูกชายคนโตซึ่งเรียนอยู่ระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ได้กลับมาบ้านที่พิษณุโลก เป็นเวลา 12 วัน และมีอาการไม่สบาย จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พบว่าติดเชื้อโควิด-19 แต่ด้วยมีน้องชายเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติ นิวเคมบริดจ์ ด้วย ซึ่ง ณ เวลานี้ยังไม่ปรากฎอาการใดๆ และทางครอบครัวก็ได้แจ้งว่าในระยะเวลาดังกล่าว ทั้งสองพี่น้องพักบ้านคนละหลัง แต่อยู่ในบริเวณเดียวกัน และไม่ได้คลุกคลีกัน

เนื่องจากโรงเรียนธีรธาดาฯ และโรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์ มีพื้นที่ติดต่อกัน ซึ่งอาจมีนักเรียนและบุคลากรได้พูดคุยติดต่องานกันใกล้ชิด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้น โรงเรียนฯ จึงขอประกาศปิดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น เพื่อทำความสะอาด ฉีด อบ พ่นยาฆ่าเชื้อทุกห้องเรียน ทุกอาคาร ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน พร้อมรอผลตรวจของน้องชายคนดังกล่าว

สำหรับนักเรียนประจำโรงเรียนฯ ยังให้อยู่ประจำต่อไปก่อน จนกว่าจะทราบผล และโรงเรียนฯ จะแจ้งผลการดำเนินการต่อไป  สำหรับนักเรียนไป-กลับ ที่พักอยู่ที่บ้าน ขอให้กักตัวอยู่ที่บ้านและสังเกตอาการของตนพร้อมติดตามข่าวสารของโรงเรียนฯ อย่างใกล้ชิด  ทั้งนี้โรงเรียนฯ ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากเป็นเหตุนอกเหนือการควบคุม

สำหรับ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก และโรงเรียนนานาชาติแคมบริดจ์ คอลเลจ ไทยแลนด์ (Cambridge College Thailand) ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกในจังหวัดพิษณุโลก และเป็นสาขาของ แคมบริดจ์ รีจีนอล คอลเลจ จากเมืองแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ.