ครูพิษณุโลกยังไม่ได้รับวัคซีน แต่พร้อมเปิดการเรียนการสอนวันนี้

169

ผู้ว่าฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการฯ ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดเรียนวันแรก ในขณะที่ครูส่วนมากของจังหวัดพิษณุโลก ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก แต่ก็พร้อมในการจัดการเรียนการสอน

เมื่อเวลา 07.30 น. วันนี้ (14 มิถุนายน 64)  ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก พร้อม นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุข และคณะ ออกตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินความพร้อมรับการเปิดเรียนของสถานศึกษาที่เปิดเรียนในวันแรก

ทั้งนี้ แบ่งการตรวจออกเป็น 5 สาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และปลัดจังหวัด เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมตามโรงเรียนที่กำหนด อีก 4 แห่ง คือ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนจ่าการบุญ และโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์  ทั้งนี้ โรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอน ผ่านมาตรฐานการประเมินความพร้อม – ตามระบบ Thai Stop COVID Plus ซึ่งขณะนี้มี จำนวน 324 แห่ง เปิดทำการเรียนการสอนแบบ on site หรือ พื้นที่การเรียนการสอนที่ปลอดภัย

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่ผู้ปกครองมีความเป็นห่วง บุตรหลาน ขอให้เชื่อมั่น และมั่นใจว่าทางสถานศึกษา ได้มีมาตรการดูแล และบริหารจัดการ เพื่อให้บุตรหลานของทุกท่านมีความปลอดภัย เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา และเมื่อสถานศึกษาเปิดเรียนแล้วจะได้นำผลการปฏิบัติมาเข้าสู่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัตินำไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันการไม่ให้มีเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายในสถานศึกษาได้

สำหรับ วัคซีนที่สำหรับครู คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ยังไม่ได้จัดสรรให้กับครู เนื่องจากได้รับมาจำนวนไม่เพียงพอ  ต้องรอในล็อตเดือนสิงหาคม เพราะจังหวัดพิษณุโลก มีประชากรที่อยู่ในกลุ่มอายุ 60 ปีและกลุ่มที่มีโรคประจำตัวจำนวนมาก ทำให้วัคซีนมีไม่เพียงพอ  จึงขอความร่วมมือครู นักเรียน ผู้ปกครองให้ช่วยกันดูแลตัวเองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ที่โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โรงเรียนได้กำหนดให้มีจุดคัดกรองหน้าโรงเรียน ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปส่งภายในโรงเรียน( ยกเว้นเคสที่มีความจำเป็น ) และจัดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้าโรงเรียน เจลล้างมือ ตรวจเช็กนักเรียนทุกคนที่ต้องสวมแมสเข้าไปภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการของ ศบค. ตามมาตรา 44 ข้อก่อนหน้านี้ และได้ดำเนินการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดเทอม มีการแยกประเภทของใช้ช้อน-ซ้อม อาหารกลางวันของนักเรียน

…………………………